Majestetisk

Gygra er majestetisk der hun står og skuer utover Hole og Ringerike. Her sett i en annen vinkel enn på bilde nr. 16437.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Apr 2012

Steinkjerringa

Av LarsAS

Gygra holder vakt over Sundvollen. På nettsiden http://www.hole.no/andre_html/gygra.html kan man lese: "St. Olav var på vei over Krokskogen til hest. På vei ned stupet møter han Gygra. En gyger er søster til trollet eller i norrøn mytologi: betegnelsen på en jotunkvinne, et frastøtende vesen med hals og lang nese. Forholdet mellom Gygra og St. Olav var ikke godt. Kongen var kristen og gjorde ofte korsets tegn. og bygde mange kirker. Lyden av kirkeklokker kunne ikke Gygra tåle. Da St. Olav møtte henne, forvandlet han henne til en sten." "Gygra finner man lettest ved å følge Dronningveien fra Sundvollen opp til bommen, og videre opp til det store raset. Ca 1,5 km etter bommen. Nord for raset er det løst og vanskelig, men mulig å ta seg opp. Fra veien vil du se noen steinsøyler oppe under skrenten på toppen av ura. Gygra ser du fremdeles ikke, den er gjemt av trær. Men har du gått riktig opp ura kommer du til en varde. I samme høyde nordover vil du finne Gygra".

25 Apr 2012

Glissent ved Jonsrudkampen

Av Erik Unneberg

Det har vært - og er - en del hogst i området ved Jonsrudkampen. Det har ført til at det er langt mer åpent i landskapet, slik vi her ser det fra trillestien som går forbi. Samtidig har løvtrærne ikke kommet i gang med bladproduksjonen, så det så temmelig glissent ut her i dag.

25 Apr 2012

Utvidet blåveistid

Av Erik Unneberg |

Det kjølige vårværet har gjort sitt til at blåveisen har fått forlenget sesongen sin. Langs skogsbilveien fra Tobonn til Rognlivann konkurrerte de blå om oppmerksomheten med både hvitveis og hestehov.