I kveldstimen på Sundvollen

Turisthotellet på Sundvollen har flere hundre års lange tradisjoner. Opp gjennom årene var dette et viktig sted for reisende over Krokskogen. I kveld fikk stedet - med Krokskogen i ryggen - et rødlig skjær idet solen gikk ned.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2011

På vei mot Damtjern

Av Erik Unneberg |

Det var fint å sykle på Åsaveien i kveld i solskinnet. Bildet er tatt ved Åsakrysset, der sykkelruten opp bakkene til Damtjern starter. Nå gjelder det å ha spart litt energi, for det blir ikke mye hvile de nærmeste kilometerne.

12 Jun 2011

Veivalg ved Elvikbråtan

Av Erik Unneberg

Ved Elvikbråtan går skogsbilveien (Abrahamrudveien) opp til Krokskogen (til venstre på bildet). Sykkelruten opp til Skardtjern går på denne den første kilometeren. Ved å ta asfaltveien (sydover) kommer man til Sundvollen, mens Åsa er den andre veien. Fra disse stedene er det sykkelruter videre opp på Krokskogen.

12 Jun 2011

Ved foten av Krokskogen

Av Erik Unneberg

På østsiden av Steinsfjorden går Åsaveien. Den er et greit alternativ for syklister som vil ta seg fra for eksempel Sundvollen og opp til Damtjern. I Markadatabasen finnes det sykkelruter som beskriver denne strekningen. Bildet er tatt på strekningen Sundvollen - Elvikbråtan. Som vi ser, så er det full sommer her nå. Krokskogmassivet ser vi rett frem og til høyre, mens Steinsfjorden (utenfor bildet) er til venstre for veien.