Kjørestua på Sagvollen

Denne hytta er stilt til disposisjon av Gran Allmenning som ubetjent DNT-hytte til Hadeland Turlag, og er et verdifull tilskudd til stuenettet i dette området. Blå merkede ruter hit: Fra Skjerva over Marikleiva. Fra Jotunheimstien på østsida av Vassbråa: langs sørsida av Vassbråa. Videre fra Sagvollen på nordsida av Vassbråa til Bustvollen og inn på Jotunheimstien igjen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Sep 2009

Langvatn

Av Berit Saghaug Mørck

Vakkert ved Langvatn (ved Langvassbrenna) i dag. Høsten har kommet.

06 Sep 2009

På vei mot Langvatn

Av Berit Saghaug Mørck

Dette lille tjernet ligger like ved skiløypa som går over Langvassbrenna.

06 Sep 2009

Skogbrannfeltet på Pershusfjellet

Av Berit Saghaug Mørck

En skogbrann på Pershusfjellet for noen år tilbake etterlot seg et spesielt område. Nå begynner vegetasjonen å ta seg opp igjen og det var både blåbær og tyttebær å finne.