Maiskitur: Game over

Det ble 14 km på beina og 4-5 km på ski, og her på toppen av Gopletjernsbakkene må skiene av igjen på vei hjem. Fotografen innser nå noe motvillig at skiene bør få hvile noen måneder - takk for i vinter!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

09 Mai 2001

Maiskitur: En slippmyr for Milorg D13 fra krigshandlingene i Nordmarka

Av Steinar Kjærnsrød |

Det er dagen etter 8. mai i dag, og det kan være passende å minnes de mange som lå på skauen i krigsårene. Det er flott at Skiforeningen og Milorgklubben reiser disse minnetavlene, slik som her på Langtjernbrenna.

09 Mai 2001

Maiskitur: Langtjernbrenna - målet nådd for i kveld

Av Steinar Kjærnsrød

Her oppe på flakene under Oppkuven er det fuktig ute i åpent lende, men fortsatt mye snø inne i skogen, men ikke noe problem å finne en tørr flekk til en kaffekopp og en matbit ...

09 Mai 2001

Maiskitur: Men hvor lenge varte det .. flom!

Av Steinar Kjærnsrød

Her oppe ved vannskillet på Langtjernbrenna er avrenningen stor nå i snøsmeltingen, og plutselig var hele skiløypa helt borte. Men ikke verre enn at man kunne gå utenom ..