Høgåsen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

454
Høydedrag på løypen mellom Sollihøgda og Finneflakseter. Utsiktspunkt. Ligger i Hole kommune.

Samarbeidspartnere