Skibuss

Løypeforslag fra Ringkollen og Mylla

Fra Ringkollen

Ringkollen-Vassendvika-Løvlia: Maskinpreparert og gode forhold, men fortsatt muligheter for stedvis blåbærlyng så bruk gjerne gamle ski.

Løvlia-Kampevaddammen-Tverrelva-By i Lommedalen: Maskinpreparert og gode forhold, men et hogstfelt må passeres like nedenfor Løvlia. Her anbefaler vi at man tar av seg skiene og bærer disse i ca 200 meter før maskinprepareringen fortsetter på andre siden.

Løvlia-Gagnumseter-Sørkedalen: Maskinpreparert og gode forhold både over Nibbitjern og Løvliaflakene, men fortsatt noe blåbærlyng så velg gjerne gamle ski. Gode forhold både over Oppkuven-Gopletjernsbakkene-Nye Heggelivei til Åmodt og langs Heggelivann-Gråseterveien til Skansebakken.


Fra Mylla

Mylla-Svartbekken-Gjerdingen-Daltjuvmana-Stålmyra-Hakkloa-Kikutstua-Nordmarkskapellet-Frognerseteren eller Sognsvann: «God, gammeldags» scooterpreparering frem til Kikutstua, her vil det være stedvis blåbærlyng så velg gamle ski! Mellom Kikutstua og Nordmarkskapellet er det delvis maskinpreparert og noe scooterpreparert. Fortsatt litt lite snø, men bedre underlag og derved bedre forhold.

Mylla-Svartbekken-Gjerdingen-Sandvikshytta-Spålen-Storflåtan-Skamrek- langs Heggelivann-Skansebakken: «God, gammeldags» scooterpreparering frem til Gagnumseter, velg gamle ski! Maskinpreparert videre.

Løypeforslag fra Ringkollen og Mylla
Fra Ringkollen
Ringkollen-Vassendvika-Løvlia: Maskinpreparert og gode forhold, men fortsatt muligheter for stedvis blåbærlyng så bruk gjerne gamle ski.

Løvlia-Kampevaddammen-Tverrelva-By i Lommedalen: Maskinpreparert og gode forhold, men et hogstfelt må passeres like nedenfor Løvlia. Her anbefaler vi at man tar av seg skiene og bærer disse i ca 200 meter før maskinprepareringen fortsetter på andre siden.

Løvlia-Gagnumseter-Sørkedalen: Maskinpreparert og gode forhold både over Nibbitjern og Løvliaflakene, men fortsatt noe blåbærlyng så velg gjerne gamle ski. Gode forhold både over Oppkuven-Gopletjernsbakkene-Nye Heggelivei til Åmodt og langs Heggelivann-Gråseterveien til Skansebakken.


Fra Mylla

Mylla-Svartbekken-Gjerdingen-Daltjuvmana-Stålmyra-Hakkloa-Kikutstua-Nordmarkskapellet-Frognerseteren eller Sognsvann: «God, gammeldags» scooterpreparering frem til Kikutstua, her vil det være stedvis blåbærlyng så velg gamle ski! Mellom Kikutstua og Nordmarkskapellet er det delvis maskinpreparert og noe scooterpreparert. Fortsatt litt lite snø, men bedre underlag og derved bedre forhold.

Mylla-Svartbekken-Gjerdingen-Sandvikshytta-Spålen-Storflåtan-Skamrek- langs Heggelivann-Skansebakken: «God, gammeldags» scooterpreparering frem til Gagnumseter, velg gamle ski! Maskinpreparert videre.

Samarbeidspartnere