Søndre Krokvann - Nordbysjøen(over Grinderen)

Rutenr:

86

Lengde:

3,3 km

Område:

Østmarka

Type:

Skiløype
Løypa går østover til Nordbysjøen fra odden midt i S. Krokvann. Det er to mulige veier å gå. Den nordligste er den korteste, men går over skaret over Svarttjern, mens den østligere løypa har noe mindre oppstigning. De kommer imidlertid ut på helt forskjellige steder i Nordbysjøen.

Merk - vinteren 2003 har beveren inntatt Svarttjern og dels ødelagt løypa. Restriksjoner i naturreservatet hindrer utbedring av dette, og denne løypa er derfor ikke å anbefale.
Solnedgang

Foto: Trond Bøås, 25.02.2003

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Nordbysjøen 229 Vann, tjern Østmarka
Søndre Krokvann 236 Vann, tjern Østmarka

Nordbysjøen

Moh

229 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Søndre Krokvann

Moh

236 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere