Sørsetraveien - Torgetjern

Rutenr:

109

Lengde:

1,3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skiløype
Løypa starter fra Sørsetraveien ca. 1,8 km sydøst for Kleivstua og ca. 500 sydvest for Bureheim.
Det er først stigning ca. 500 meter til Bureheim, som var serveringssted i 50-60-årene. Løypa krysser Kongeveien og går i stigning forbi Oterbu til Torgetjernet. Her møter løypa hovedløypa fra Kleivstua til Tverrelva.
Godt

Foto: Erik Unneberg, 13.02.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bureheim 426 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Oterbu 488 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Sørsetraveien 385 Vei Krokskogen - Hole
Torgetjern 504 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Torgetjern 504 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Bureheim

Moh

426 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Oterbu

Moh

488 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetraveien

Moh

385 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Torgetjern

Moh

504 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Torgetjern

Moh

504 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere