Sørsetra - Sollihøgda(via Toresplassen)

Rutenr:

30

Lengde:

9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skiløype
Følg skilt merket "Toresplassløypa". Løypa er morsom og lettgått. Få motbakker, fine flater og utforkjøringer. Løypa passerer tuftene av Øvre Steinlausseter, en Krokskogseter med mange historier knyttet til. Lenger syd passeres Plassevannet og Toresplassen, tidligere finneplass og seter.
Høymyr

Foto: Anne-Marit og Øyvind Bondkall, 22.12.2002

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Sørsetra 420 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetra

Moh

420 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere