Heggelia - Skansebakken(over Oppkuvvann)

Rutenr:

92

Lengde:

13 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skiløype
Løypa stikker opp i skogen på andre siden av veien bak Heggelia, og kommer snart inn på hovedløypa der vi møter skogsbilveien som kommer ned fra Oppkuvvann. Jevn stigning videre opp til det flater ut før Oppkuvvannet.

Litt før enden av vannet går løypa sydover og ned gjennom en liten bekkedal fram til det flotte terrenget rundt Langtjern og Langtjernbrenna. Spander gjerne en tur bort i myrkanten til venstre etter løypekrysset, og se på minneplaten Skiforeningen har satt opp i forbindelse med at det var slipplass her oppe i krigsårene. Vi er også nå i et av de få områdene i Marka hvor det var trefninger mellom okkupasjonsmakten og hjemmefronten.

Etter hvert bikker løypa nedover i lange, fine utforkjøringer til den møter Pipenhusveien. Etter krssing av denne bærer det utfor Gopletjernsbakkene, som kan være utfordrende nok ved spesielle føre- og snøforhold. Etter bunnen av Gopletjernsbakkene passeres Smedmyrkoia etter en kilometer eller så. Her er det ofte "uteservering" av OOT på fine skisøndager.

Videre forbi Lysedammene og i jevnt fallende terreng ned mot Skansebakken.
Trolsk

Foto: Haavard Martinsen, 27.12.2001

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Heggelia 520 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Skansebakken 192 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Heggelia

Moh

520 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Skansebakken

Moh

192 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere