Holmenkollmarsjtraseen 54 km

Løypenr:

1211

Lengde:

54 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

19.03.2019

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Den lengste løypa i Holmenkollmarsjen går gjennom noen av de flotteste delene av Marka. Selve rennet går i klassisk stil, og det er flere mat- og drikkestasjoner underveis.

Starten går fra jordene i Sørkedalen. Løypa følger Sørkedalselva og går på nordsiden av Sandbråtan inn til Skansebakken. Fra Skansebakken til Gråseterveien er det lett kupert terreng i ca. 1 km. Videre følger løypa Gråseterveien, og stigningen mot Søndre Heggelivann starter for alvor ved Storebekkhytta etter ca. 7 km. Her er det drikkestasjon. Ved demningen i sørenden av Søndre Heggelivann er det spurtpris (11 km). Ved Nordre Heggelivann går løypa ut på vannet. (Ved overvann brukes alternativ rute på vei). På pynten nedenfor Heggelia er det ny drikkestasjon.

Fra Nordre Heggelivann går løypa videre over vannet Skamræk og inn i lett terreng mot Storflåtan, hvor det er mat- og drikkestasjon. Fra Storflåtan vender løypa østover forbi Bleiksjøen, og etter nedkjøringen mot Auretjern bærer det videre til Langlia. Etter litt stigning i vakkert terreng blir det en lang strekning med lett terreng ned mot Langlia og ny mat- og drikkestasjon. Etter Langlia kommer en ny stigning mot Kveldroshøgda. Løypa fortsetter mot Knappaveien, som følges ned til brua mellom Vestre Fyllingen og Østre Fyllingen. Her er det ny mat- og drikkestasjon.

Etter Fyllingen går løypa mot Kobberhaugsmyra (nedenfor Kobberhaughytta), hvor det er mat- og drikkestasjon. Løypa går så over Blankvannsbråtan og stiger etter hvert opp mot Tryvann og siste drikkestasjon. Fra Tryvann går løypa mot Frønsvollen før den krysser lysløypa og går inn i VM-løypene ned mot mål i Holmenkollen.

Flere av løypestrekningene er dekket av løyper i Markadatabasen. Fra Skansebakken til Heggelia kan lese mer ved å klikke på løypene 68, 1152, 67, 998, mens den videre ferden mot Langlia er dekket av løypene 999, 1463, 1464, 1118 og 1143. Herfra til Tryvann finner du mer fra om du ser på løypene 1119, 1265, 119 og 396.
Kikut i sikte

Foto: Jørgen Øverbye, 13.03.2020

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Gamle 50'n 25 km ikke preparert Scooter
Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 2,8 km 26.03.2022 Klassisk og fristil
Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 16,7 km 24.03.2022 Klassisk og fristil
Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 5 km 12.04.2022 Klassisk og fristil
Holmenkollmarsjen 2022 36 km 12.03.2022 Klassisk

Gamle 50'n

Lengde

25 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua]

Lengde

2,8 km

Sist preparert

26.03.2022

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Holmenkollen konkurranseløyper 10 km

Lengde

16,7 km

Sist preparert

24.03.2022

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Holmenkollen konkurranseløyper 5 km

Lengde

5 km

Sist preparert

12.04.2022

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Holmenkollmarsjen 2022

Lengde

36 km

Sist preparert

12.03.2022

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Holmenkollen 380 Generelt stedsnavn Nordmarka syd
Kobberhaughytta 428 Stue, hytte (andre) Nordmarka syd
Store Tryvann 399 Vann, tjern Nordmarka syd
Storebekkhytta 290 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Storflåtan 454 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Sørkedalen 165 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Vestre Fyllingen 349 Vann, tjern Nordmarka syd

Holmenkollen

Moh

380 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Kobberhaughytta

Moh

428 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Store Tryvann

Moh

399 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Storebekkhytta

Moh

290 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storflåtan

Moh

454 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørkedalen

Moh

165 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vestre Fyllingen

Moh

349 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere