Løvlia skistue.

Løvlia skistue

Løvlia er Skiforeningens stue på Krokskogen. Den ligger vakkert til på en tidligere setervoll, og er et yndet turmål hele året.

Tilbake til Løvlia skistue

Løvlias historie

Løvlia skistue har lenge vært et yndet turmål på Krokskogen.

Skiforeningen startet byggingen av en 300 kvadratmeter stor laftet tømmerbygning sommeren 1936, og åpnet den 7. februar 1937. Området ved skistua er et populært utfartssted.

Stua har overnattingskapasitet på 67 sengeplasser og servering. Det er helårsvei frem til hytta som kan benyttes av overnattingsgjester. De siste 5 km er bomvei.

Stua ligger på det som var Lauvlisetervollen, en sæter med drift fra 1600-tallet og frem til 1960-tallet.

Stua ligger 563 moh.

Løvlia Skistue, Vegårdsfjerdingen, 3512 Hønefoss

Samarbeidspartnere