Presiseringer til Kjentmannsbok 2020-23 og hjelp til utfordrende poster

Her finner du litt ekstra hjelp til poster som flere kjentmannsjegere har rapportert som utfordrende å finne.

Vi må nok også litt beskjemmet innrømme at årsaken til flere av utfordringene skyldes små unøyaktigheter i postbeskrivelsene, samt litt unøyaktig plassering av treet i kartet på enkelte poster. 

Post 3. Bøsetra, ved utsikten (742350)

Her er GPS-verdiene korrekte og plasseringen treet i kartet riktig i henhold til plassen vi ønsket å vise dere. Imidlertid er vi gjort oppmerksomme på i ettertid at denne plassen heter Haugerhytta og at den egentlige Bøsetra ligger ca. 300 meter lengre vest og er uten bygninger.

Post 17. Stubdalskampen, ved utsikten (781654)

I beskrivelsen av denne posten har vi gått i to feller:

  1. Å stave navnet på det tyske seilflyet feil.
  2. Å avsløre våre manglende tyskkunnskaper ved å oversette det feilstavede navnet feil.

I boken benevner vi flyet med navnet Hols der Teufel og oversetter det med "Hent djevelen". For at hent djevelen skulle vært riktig måtte flytypen vært "Hol den Teufel" eller "Holen Sie den Teufel". Det riktige navnet på flytypen var imidlertid "Hol's der Teufel" som mer korrekt kan oversettes med kraftuttrykket "Pokker" eller rett og slett "Faen".

Post 33. På en liten høyde vest for Lille Åklungen (956517)

Her er det flere som har lett nede i strandkanten da treet i kartet peker litt for langt øst. Men posten står altså på en høyde rett ved (30-40 meter) veien som går vest for Lille Åklungen. Og, som det står i bokteksten, på det høyeste punktet:

 

Post 43. Der Skarudhytta sto (125563)

I dette tilfellet er ikke posten vanskelig å finne, men derimot kan det være vanskelig å finne parkering i området øst for posten. Vi anbefaler derfor at man parkerer bilen på parkeringen i Tæruddalen og starter turen derfra.

Post 49. Prekestolen ved Rustadelven – ved Helvete (113226)

Her er treet plassert for langt nord i kartutsnittet. Korrekt plassering er lavere ned og lengre syd i terrenget:

 

Post 24. Spålsdammen (851690)

Grantreet som posttavlen er festet på har falt ned under stormen som herjet i Marka helgen 21.-22. november. Posten vil bli flyttet over på den andre siden av dammen ved båthuset og damhuset så snart vi får anledning.

Ny post 28. Damåsen 301 (114371)

Her har vi klart å angi at posten står på selve topppunktet – altså punktet i kartet markert med 301 moh. Dette er heller ikke helt presist. Posten står der det er best utsikt mot sørøst og øst, ca. 40 meter øst for toppunktet.

 

Samarbeidspartnere