Lær mer om Kjentmannsmerket

Kjentmannsmerket er en form for turorientering fordelt på alle marker rundt Oslo, fra Hurum i sør til Romeriksåsen i nord.

Hvor mottar jeg Kjentmannsmerket?

Merke kan hentes ut i Skimuseet i Holmenkollen, for åpningstider se her. Innløsning av ett Kjentmannsmerke er inkludert i håndboken. Er dere flere som går turene på samme bok er det mulig å kjøpe tilleggsmerker.

Hvor kan jeg kjøpe Kjentmannshånboken?

Denne kan du kjøpe på Skimuseet i Holmenkollen eller i Markabutikken.no

Les mer: Kjentmannshånboken 2022 - 24

Når kommer neste bok?

Ny håndbok til Kjentmannsmerket gis ut i september annethvert år, og den siste håndboken ble lansert i september 2022. 

Hva er Kjentmannsmerket?

Kjentmannsmerket er en turguide som leder deg til 50 spennende steder i Marka i løpet av en tre års periode. Hensikten med denne populære turkameraten er å gi deg inspirasjon til varierte turer i Marka både sommer og vinter. Kjentmannsboken gir deg bakgrunnskunnskap som øker opplevelsen, jo mer du vet om området du går i, desto mer interessant blir turen.Håndboken beskriver hver enkelt post, historikken, utsikten eller artige naturfenomener. Vi gir en anbefaling om posten er egnet på sommer- eller vinterføre og om den er barnevennlig eller ikke. Postene er valgt utfra sin spennende fortid eller særegne natur.

De 50 postene er fordelt på alle marker rundt Oslo, fra Hurumlandet og Kjekstadmarka i sør, til Vestmarka i vest og Krokskogen, Nordmarka og Romeriksåsene i nord, Østmarka i øst og til Sørmarka i sørøst.

Boken er rikt illustrert med historiske og nyere bilder fra postene og kartutsnitt for hver post.

Hva trenger du for å delta:

  • Turguiden Kjentmannshåndboken
  • Turkart 1:50 000 for områdene Vestmarka, Nordmarka (gjerne både sommer- og vinterkartet) og Østmarka. 

Både kart og Kjentmannshåndboken kan kjøpes i Markabutikken.

Vanskelighetsgrad

Kjentmannsmerket er en form for «kulturminneorientering». Postene er relativt enkle å finne og man trenger normalt ikke å bruke kompass. 1:50 000-kartene er en forholdsvis «grov» målestokk, men bokens beskrivelse av terreng og adkomst er til god hjelp i postjakten.

Hvordan fungerer dette?

Hver post er markert med en grønn posttavle i A4-størrelse hvor postplakaten er festet. På tavlen er det festet en klippetang som du bruker til å lage et klipp i håndboken på hver post du har vært på.

Postene står ute i 2 år og du kan løse inn et Kjentmannsmerke i gull, sølv eller bronse etter å ha tatt hhv. 40, 25 eller 15 av postene i en håndbok.

Håndboken til Kjentmannsmerket gir deg en god anledning til å oppsøke nye turmål og oppdage andre, spennende områder av Marka enn de du vanligvis ferdes i.

Har du tatt merket (minimum 15 poster) i fem perioder kan du innløse et Jubileumsmerke.

Samarbeidspartnere