Kjentmannshåndboken 2020-23

Kjentmannsmerket er en kulturminne-orientering med mest vekt på kulturminner. Plassering av postene er valgt ut fra gammel og ny markahistorie og vakker natur.

Postene er spredt over et stort geografisk område og hver post gir deg en ny og opplevelsesrik tur. Nå er den 16. utgaven av kjentmannsmerket, eller kjentmannshåndboken, ute. I denne håndboken finner du beskrivelse av 50 spennende og flotte poster spredt i de ulike markene rundt Oslo.

Her kjøper du kjentmannshåndboken.

Fire poster med begrenset varighet

Det spesielle ved den 16. utgaven av boken – Kjentmannsmerket 2020 - 2023 – er at fire av postene kun har varighet fram til 30. april 2021. Da vil post nummer 9, 18, 23 og 28 bli tatt inn og erstattet av fire nye poster. Les mer om hvorfor her.

Her kan du laste ned beskrivelsene av postene og hvordan du finner dem (pdf)

30. april sendte vi ut en e-post til alle med informasjon om hvilke poster som nå blir tatt ned og en pdf med de fire nye postene. Med bakgrunn i e-postregistreringene mener vi at informasjonen skal ha nådd de aller fleste av våre kjøpere.

I restlageret av håndboken er de fire postene rettet, og det er lagt ved et hefte med erstatningspostene. De fire tidsbegrensede postene er nå tatt inn og de nye postene satt ut. 

Les mer om de nye postene.

For ivrige kjentmannsjegere, gamle og nye håper vi at dere setter pris på fire bonusposter i Kjentmannshåndboken 2020-2023! 

Om du ikke ble registert da du kjøpte boka, eller er usikker på hvorvidt du ble det, så send oss gjerne en e-post om dette til post@skiforeningen.no.

Samarbeidspartnere