Styre, råd og komiteer

Generalforsamlingen er Skiforeningens øverste organ og velger Skiforeningens styre. Styret leder foreningens drift og iverksetter generalforsamlingens vedtak. Rådet velges av generalforsamlingen. Skiforeningens generalsekretær ansettes av styret.

Styret

Stian Berger Røsland (leder), Kristine Klaveness, Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen, Jan Grønbech, Bodil Kristine Høstmælingen, Eva Sannum, Christian Lunde, Christian Stabell-Eriksen, Åslaug Midtdal (ansattes representant, valgt av og blant disse).

Styremedlemmer deltar på frivillig basis, og alle har definerte ansvarsområder knyttet til Skiforeningens kjerneoppgaver.

Rådet
Ole Fr. Anker-Rasch (ordfører), Ragnhild Amlie, Per Bergerud, Kristin Bjella, Erik Bruun, Olav Fjell, Jon Hindar, Kai Krüger, Bente Lier, Carl O. Løvenskiold, Guri Melby og Vigdis Jynge.

Skiforeningens æresmedlemmer har møte- og talerett i rådet.

Rådet er rådgivende til styret, spesielt i økonomiske saker av betydning. Rådet gjennomfører tre møter i året.

Skiforeningens revisor

Bjørn Prestegard, Deloitte & Touch.

Markakomiteen

Knut Halvor Hansen (leder), Anne Cappelen, Audun Formo Hay, Kristine Grønlund, Bjørn-Inge Larsen, Vigdis Jynge, Carsten Riekeles, Bente Flygind, Leiv M. Helsingen, Jørgen Weidemann Eriksen, Elisabeth Longva Berger og Morten Biong Nilsen. Fra administrasjonen: Lisa Näsholm og Espen Jonhaugen.

Komité for økonomi, finans og juridiske saker

Bjørn Henrik Rasmussen (leder), Stian Berger Røsland og Kristine Klaveness. Fra adm.: Erik Eide og Lene Wik Alfredsen.

Eiendoms- og stuekomiteen

Steinar Eidaker (leder) Knut Halvor Hansen, Line Ravlo-Losvik, Bjørn Henrik Rasmussen, og Geir Skari. Fra adm.: Espen Jonhaugen, Klaus Kromann og Hilde Myhrvold.

Komité for digital utvikling og strategi

Jan Grønbech (leder) og Eva Sannum. Fra adm: Lasse Strand.

Innstillende komité for Holmenkollmedaljen og Skiforeninges legat for lovende skiutøvere

Geir Skari (leder), Ingrid Haukvik-Jensen, Guri Knotten, Per Nymoen, Åshild Høva Sporsheim, Kristian Hammer og Eirik Brandsdal. Fra adm.: Erik Eide og Hilde Myhrvold.

Valgkomiteen

Steinar Eidaker (leder), Bente Flygind og Jørgen Weidemann Eriksen.
Etter loven suppleres valgkomiteen av 1 styrevalgt (velges på neste styremøte) og 1 rådsvalgt medlem.

Samarbeidspartnere