Styre, råd og komiteer

Generalforsamlingen er Skiforeningens øverste organ og velger Skiforeningens styre. Styret leder foreningens drift og iverksetter generalforsamlingens vedtak. Rådet velges av generalforsamlingen. Skiforeningens generalsekretær ansettes av styret.

Styret

Bodil Kristine Høstmælingen (leder), Elisabeth Longva Berger, Jan Grønbech, Ingrid HaukvikJensen, Christian Lunde, Christian Stabell Eriksen, Pål Schwartz Samuelsen, Ingunn Rakstang Eck, Line Ravlo-Losvik og Lars Gurandsrud (ansattes representant, valgt av og blant disse).

Styremedlemmer deltar på frivillig basis, og alle har definerte ansvarsområder knyttet til Skiforeningens kjerneoppgaver.

Rådet

Bente Lier (leder), Ragnhild Amlie, Per Bergerud, Kristin Bjella, Erik Bruun, Olav Fjell, Jon Hindar, Vigdis Jynge, Carl O. Løvenskiold, Stian Berger Røsland og Henrik H. Langeland.

Skiforeningens æresmedlemmer har møte- og talerett i rådet.

Rådet er rådgivende til styret, spesielt i økonomiske saker av betydning. Rådet gjennomfører tre møter i året.

Skiforeningens revisor

Bjørn Prestegard, Deloitte.

Markakomiteen

Knut Halvor Hansen (leder), Anne Cappelen, Vigdis Jynge, Leiv M. Helsingen, Jørgen Weidemann Eriksen, Elisabeth Longva Berger, Christian Stabell Eriksen og Morten Biong Nilsen. Fra administrasjonen: Espen Jonhaugen og Kristine Grønlund.

Komité for økonomi, finans og juridiske saker

Bjørn Henrik Rasmussen (leder), Bodil Kristine Høstmælingen og Kristine Klaveness. Fra adm.: Håard S. Abrahamsen, Lene Wik Alfredsen og Espen Jonhaugen.

Stue- og eiendomskomiteen

Steinar Eidaker (leder), Pål Schwartz Samuelsen, Knut Halvor Hansen, Line Ravlo-Losvik, Bjørn Henrik Rasmussen og Geir Skari. Fra adm.: Espen Jonhaugen, Klaus Kromann og Lars Gurandsrud.

Komité for digital utvikling og strategi

Jan Grønbech. Fra adm: Lasse Strand.

Innstillende komité for Holmenkollmedaljen og Skiforeninges legat for lovende skiutøvere

Ingrid Haukvik-Jensen (leder), Guri Knotten, Brit Baldishol, Åshild Høva Sporsheim, Kristian Hammer, Eirik Brandsdal og Christian Stabell Eriksen. Fra adm.: Guri Leyell Skedsmo

Styringsgruppen for Skimuseet 100 år

Christian Lunde og Pål Schwartz Samuelsen

Valgkomiteen

Ole Anker-Rasch, Bente Flygind og Sigurd Bakke Amundsen. Etter loven suppleres valgkomiteen av 1 styrevalgt (velges på neste styremøte) og 1 rådsvalgt medlem.

Samarbeidspartnere