Styre, råd og komiteer

Generalforsamlingen er Skiforeningens øverste organ og velger Skiforeningens styre. Styret leder foreningens drift og iverksetter generalforsamlingens vedtak. Rådet velges av generalforsamlingen. Skiforeningens generalsekretær ansettes av styret.

Styret

Stian Berger Røsland (leder), Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen, Bodil Kristine Høstmælingen, Kristine Klaveness, Bjørn-Inge Larsen, Eva Sannum, Geir Skari, Jan Grønbech, Åslaug Midtdal (ansattes representant, valgt av og blant disse).

Styremedlemmer deltar på frivillig basis, og alle har definerte ansvarsområder knyttet til Skiforeningens kjerneoppgaver.

Rådet

Ole Fr. Anker-Rasch (ordfører), Per Bergerud (varaordfører), Ragnhild Amlie, Kristin Bjella, Erik Bruun, Olav Fjell, Jon Hindar, Kai Krüger, Bente Lier, Carl O. Løvenskiold, Guri Melby, Vigdis Jynge.

Skiforeningens æresmedlemmer har møte- og talerett i rådet.

Rådet er rådgivende til styret, spesielt i økonomiske saker av betydning. Rådet gjennomfører tre møter i året.

Skiforeningens revisor

Bjørn Prestegard, Deloitte & Touch.

Markakomiteen

Knut Halvor Hansen (leder), Anne Cappelen, Audun Formo Hay, Kristine Grønlund, Bjørn-Inge Larsen, Vigdis Jynge, Carsten Riekeles, Bente Flygind, Leiv M. Helsingen, Jørgen Weidemann Eriksen og Morten Biong Nilsen. Fra administrasjonen: Lisa Näsholm og Espen Jonhaugen.

Skiforeningen utvikling

Anders Haugen (leder), Brit Lisa Skjelkvåle, John Bror Skoglund, Kai Krüger Henriksen, Bjørn Henrik Rasmussen, Rolf Nyhus, Frode Ranhoff, Birgitte Espeland, Ola Bustad, Jeanette Hansen, Steinar Eidaker.

Komité for økonomi, finans og juridiske saker

Bjørn Henrik Rasmussen (leder), Jon Hindar, Ragnhild Amlie, Erik Bruun, Erik Eide, Steinar Eidaker, Lene Wik Alfredsen.

Eiendoms- og stuekomiteen

Medlemmer: Rolf Nyhus (leder) Knut Halvor Hansen, Gro Gjestland Strand. Fra adm: Klaus Kromann, Steinar Eidaker.

IT-komiteen

Svein Magne Karlsen (leder), Steinar Kjærnsrød, Ketil Høigaard. Fra adm: Lasse Strand.

Valgkomiteen

John Bror Skoglund (leder), Steinar Eidaker og Marianne Reusch og. Etter loven suppleres valgkomiteen av 1 styrevalgt (velges på neste styremøte) og 1 rådsvalgt, Bente Lier, medlem.

Arbeidsutvalget Barnas Holmenkolldag

Carsten Sæther (arrangementsleder), Henrik Harsem, Paul Holmen, Kjell Haslev, Anja Taule, Solveig Bjørnstad, Anne Hveding, Olav Pacyna, Eivind Spiten, Erik Telnes, Trond Falao, Idar Adolfsen, Lars Amund Toftegaard, Ole Kristian Sørland, Unni Eidså og Hilde Laug.

Arbeidsutvalget Holmenkollmarsjen

Nils Harald Andberg (rennleder), Erik Langmo (ass. rennleder), Inger Skaurum Frydendal, Merete Christiansen, Georg Delaveris, Georg Szyperski, Ole Christian Mork, Anja Taule, Kjetil Hagen, Erik Telnes, Eivind Spiten, Kristin Todnem, Kari Stende Teigen, Kristin Riseth, Ingrid Kolstad, Lasse Strand, Hilde Laug, Unni Eidså, Ole Kristian Sørland og Lars Amund Toftegaard. 

Komité for Holmenkollmedaljen

Jon Hindar, Skiforeningen (leder), Erik Eide, Skiforeningen, Audun Grønvold, Norges Skiforbund, Eva Tine Riis-Johannessen, Norges Skiforbund, Rakel Rauntun, Norges Skiskytterforbund, Erlend Slokvik, Norges Skiskytterforbund.

Samarbeidspartnere