Generalforsamlingen 2020

Skiforeningens generalforsamling er onsdag 10. juni kl. 18.00.

Til behandling på generalforsamlingen foreligger de i loven nevnte saker.

Styrets beretning og regnskap for perioden 01.01. – 31.12. 2019 og valgkomiteens innstilling, finner du her:

Revisors beretning

Styrets årsberetning

Valgkomiteens innstilling

Årsregnskap

Dagsorden og forretningsorden

Påmelding

På årets generalforsamling vil det bli mulig å delta ved oppmøte i pressesenteret i Holmenkollen eller digitalt via Teams. Man er nødt til å melde seg på via linken under for å kunne delta. I påmeldingsskjemaet velger du om du ønsker å delta ved fysisk oppmøte eller online. NB: Det er kun 50 fysiske plasser i pressesenteret, dette for at vi skal kunne følge de gjeldende reglene fra myndighetene med tanke på smittevern. 

Påmeldingsfrist er mandag 8. juni. - påmeldingen er nå stengt.

For deltagelse gjør vi oppmerksom på at medlemskontingenten må være betalt for inneværende medlemsår. 

 

Finn veien til pressesenteret 

Følg Holmenkollveien oppover og du vil få pressesenteret på venstre side, under broa hvor skiløypa går. Se blå pinn for markering på kart:

Det er mulig å parkere på VM-plassen, som ligger like nedenfor Skiforeningens hus i Kongeveien 5. 

Velkommen!

Samarbeidspartnere