Generalforsamling

Skiforeningens generalforsamling avholdes torsdag 9. mai 2019 kl. 18.00.

Skiforeningens generalforsamling avholdes torsdag 9. mai kl. 18.00 i auditoriet, Skimuseet i Holmenkollen, Kongeveien 5, 0787 Oslo. Til behandling foreligger de i loven nevnte saker.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innsendt til styret før 1. mars.

Årsrapport, med styrets beretning og regnskap, for perioden 01.01. – 31.12. 2018 blir lagt ut 14 dager før generalforsamlingen på www.skiforeningen.no og i Skiforeningens hus, Kongeveien 5, 0787 Oslo.

Medlemmer ønskes velkommen!

Årsberetninger og protokoller fra tidligere år

Skiforeningens lov

Årsrapporter 2006-2017

Protokoll generalforsamling 2018.pdf

Protokoll ekstraordinær generalforsamling 2018.pdf

Protokoll generalforsamling 2017

Protokoll generalforsamling 2016

Protokoll generalforsamling 2015

Protokoll generalforsamling 2014

Protokoll generalforsamling 2013

Protokoll generalforsamling 2012

Protokoll generalforsamling 2011

Protokoll generalforsamling 2010

Protokoll generalforsamling 2009

Samarbeidspartnere