Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen 11. mai fremmet Skiforeningens styre lovendringsforslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt på generalforsamlingen og på ekstraordinær generalforsamling 1. juni. 

Protokoll fra generalforsamling 2022

Protokoll ekstraordinær generalforsamling 2022

Skiforeningens lov

Les også

Protokoller fra tidligere generalforsamlinger.

Samarbeidspartnere