Organisasjonen

Skiforeningen har siden 1883 arbeidet for å fremme ski-idrett og friluftsliv. Her får du lære mer om hvordan vi er organisert. 

Skiforeningens lokalutvalg

Skiforeningen har ni aktive lokalutvalg, fra Røyken i vest, Jevnaker i nord, Enebakk i øst, til Sørmarka i syd. Disse består av frivillige, engasjerte medlemmer som ønsker å synliggjøre Skiforeningens arbeid i sine områder.

Finn ditt lokalutvalg

Generalforsamling 2023

Skiforeningens generalforsamling er tirsdag 9. mai kl. 18 i pressesenteret i Holmenkollen.

Mer om generalforsamlinger

Styre, råd og komiteer

Generalforsamlingen er Skiforeningens øverste organ og velger Skiforeningens styre. Styret leder foreningens drift og iverksetter generalforsamlingens vedtak. Rådet velges av generalforsamlingen. Skiforeningens generalsekretær ansettes av styret.

Slik styres skiforeningen

Historie

Ved stiftelsen i 1883 var skiløping en relativ ny konkurranseidrett, og foreningens mål var å spre budskapet om bruk av ski til mer enn et praktisk transportmiddel.

Lær mer om Skiforeningen

Skiforeningens æresmedlemmer

11 personer har fått utnevnelsen æresmedlem i Skiforeningen.

Les mer
Bok

Samarbeidspartnere