Organisasjonen

Skiforeningen har siden 1883 arbeidet for å fremme ski-idrett og friluftsliv. Her får du lære mer om hvordan vi er organisert. Hver eneste dag jobber vi i Skiforeningen for å skape gode Markaopplevelser og enestående opplevelser i Holmenkollen. Fra stiftelsen i 1883 har vårt formål hele tiden vært å arbeide for «utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv, samt å arrangere Holmenkollrennene».

Samarbeidspartnere