Ansvarlig for snøproduksjon

Skiforeningen er opptatt av å sikre skimuligheter i folks nærmiljø og i vintre med lite snø. Snøproduksjonsanleggene blir viktigere og viktigere.

Hvert år deltar 10 000 barn på Skiforeningens skiskole, som foregår i nærmiljøanleggene. Disse områdene er også viktige for hverdagsidretten.

Skiforeningen satser ytterligere på løypearbeidet og snøproduksjon, og for å styrke dette arbeidet søker vi

ANLEGGSANSVARLIG

Hovedoppgaven vil være å lede arbeidet med å utvikle eksisterende og nye anlegg for snøproduksjon. Dette betyr blant annet planarbeid, finansiering, søknader, avtaler og myndighetskontakt.

Bakgrunn

Vi søker deg med erfaring fra og kompetanse på arbeid med planverk, idrettsanlegg og/eller tilrettelegging for friluftsliv. Du må ha god økonomisk forståelse. Erfaring med å anvende lovverk er en fordel. Annen erfaring kan også være relevant.

Egenskaper

Vi ønsker at du har en sterk interesse for Marka, ski og friluftsliv, og har et ønske om å tilrettelegge for andres ski- og friluftlivsopplevelser.

Du må ha stor arbeidskapasitet, trives med hektiske dager, være fleksibel med hensyn til arbeidstid og ha evne til å jobbe parallelt med mange ulike prosjekter. Relasjonsbygging, systematikk og gjennomføringsevne er viktig.

Suksesskriterier

Vi bygger vår virksomhet ved kontinuerlig forbedring, du må derfor bidra til at Skiforeningen befester og forsterker sin posisjon som en kompetanseorganisasjon, og sikrer muligheten for skiopplevelser i en tid med klimautfordringer.

Søknadsfrist

Mandag 6. november. Søk her

Kontaktpersoner

Hege Blichfeldt Sheriff, løypesjef, 93017707

Espen Jonhaugen, markasjef, 93615350

Samarbeidspartnere