Skiforeningens æresmedlemmer

11 personer har fått utnevnelsen æresmedlem i Skiforeningen.
Bok

Thomas Fearnley (1845-1927), skipsreder, kjent for sitt engasjement for norsk idrett.

Fridtjof Nansen (1861-1930), polfarer, oppdager, diplomat og vitenskapsmann. 

Roald Amundsen (1872-1928), norsk polfarer og oppdagelsesreisende.

Finn Qvale (1873-1955), major og idrettsleder

Jakob Vaage (1905-1994), lektor, forfatter og skihistoriker. Leder i  Skimuseet 1946–1984. Mottok Holmenkollmedaljen i 1984. 

Einar Bergsland (1909-1982), norsk idrettsleder og forfatter. Mottok Holmenkollmedaljen i 1973. Satt i Skiforeningens styre fra 1937 til 1967, i en periode som styreleder.

Kong Olav (1903-1991) 

Odd Seim Haugen (1937-2015), norsk advokat og idrettsleder. Styreleder i Skiforeningen fra 1973 til 1978.

Skiforeningens minneord over Odd Seim Haugen. 

Hans Herman Horn (1931-2020)

Kong Harald (f. 1937)

Rolf Nyhus (f. 1942)

Samarbeidspartnere