Bli bedriftsvenn

Som bedriftsvenn støtter din organisasjon Skiforeningens samfunnsoppdrag, og du legger til rette for en aktiv livsstil blant dine ansatte.

Som bedriftsvenn støtter din bedrift Skiforeningens viktige arbeid i Marka. 

Siden 1883 har Skiforeningen vært en viktig del av folks liv og hverdag. Som tilrettelegger for aktivitet i Marka og som forvalter av vår stolte, norske skikultur. Mens verden er i stadig endring, er den gode opplevelsen vi får i Marka konstant.

Skiforeningen tar vare på markagleden, uansett hva samfunnet, befolkningen og tiden vi lever i krever av oss. Vi sikrer et bærekraftig friluftsliv gjennom tilrettelagte aktiviteter nær der folk bor. Så man enkelt kan fylle fritiden sin med meningsfullt innhold. Fordi vi vet at en time eller en dag ute i Marka gir et påfyll av energi dsom man trenger i en travel hverdag. Vi kaller det Marka-effekten, og den kommer helt uten resept!.

Ønsker du å bli bedriftsvenn? Ta kontakt på post@skiforeningen.no.

Bedriftsvenn pris: kr 8.250,- (herav avgiftspliktige tjenester kr 1000,-)

Skiforeningens venneår løper fra 1. januar til 31. desember.

Fradragsberettiget støtte fra næringsliv eller privatpersoner kan utgjøre til sammen opp til 12.000 pr år.