Sykkelvett

Visste du at du som syklist i Marka i følge trafikkreglene må "kunne stoppe for enhver tilregnelig hindring". Eller at det i henhold til friluftsloven er lov med stisykling? 

Skiforeningen har merket mange sykkelveier i Marka og bundet disse sammen med trillestier og klopper over myrer. 

Noen huskeregler:

  • I Marka er syklisten den ”harde” trafikanten, og må bruke hodet og avpasse farten i møte med turgåere.
  • Legg gjerne sykkelturen unna de mest populære turløypene for gående.
  • I Marka er det fartsgrense på 30 kilometer i timen for bilister. Er man syklist på grusen i Marka må man bruke hodet, og tilpasse farten sin. Trafikkreglene § 13 nr 1 som også gjelder syklister i Marka slår fast: At man må kunne stanse foran "enhver påregnelig hindring".
  • I følge Friluftsloven § 2 er det tillatt å sykle på sti.
Vi mener at Marka er stor nok til både gående og syklende, men syklistene får et spesielt ansvar."

 

 

 

Stivettreglene:

Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium, minner Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) oss på. De har laget noen gode stivettregeler for å bevare stiene vi ferdes langs til glede for alle, år etter år. NOTS oppfordrer syklistene til å tenke etter hva de kan gjøre for at turgåere de møter skal oppleve terrengsykling som et positivt innslag i friluftslivet.

1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.

2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.

3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.

4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.

5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.

6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.

7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.

8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.

9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.

10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Samarbeidspartnere