Konkurranse-vilkår

Publisert 15.02.2023

Konkurransen arrangeres av Skiforeningen. Premiene leveres av Jean Paul.

Hvem kan delta i konkurransen?

Kun personer over 15 år som er bosatt i Norge kan delta i konkurransen. Personer som er under 18 år trenger foresattes/verges godkjennelse for å delta. Ansatte eller familiemedlemmer av ansatte i Skiforeningen kan ikke delta i konkurransen.

Hvordan deltar du i konkurransen?

Du deltar ved å sende inn et bilde fra marka til markamagi@skiforeningen.no

Det er ingen kjøpeplikt for å delta i konkurransen.

Konkurranseperiode

Konkurranseperioden er fra og med 15. februar til og med 28. mars 2023.

Premier

Skiforeningen kårer fem vinnere. Premiene, gensere fra Jean Paul, har en verdi pålydende 3000kr /stk.

Vinnerne vil bli kontaktet av Skiforeningen. Premien må hentes i Skiforeningens hus, Kongeveien 5, 0787 Oslo, innen 1. mai 2023.

Dersom du vinner, offentliggjør Skiforeningen ditt navn og deler vinnerbildet på instagram og skiforeningen.no. Ved å delta bekrefter du at innehar samtlige rettigheter til å publisere bildet og har samtykke fra eventuelle avbildede personer. 

Personopplysninger

Ved å delta i konkurransen blir du nødt til å gi noen personlige opplysninger, som navn og kontaktinformasjon. Skiforeningen vil behandle personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser ved konkurransen, blant annet for å kontakte deltakerne, dele ut premier og publisere vinnerens brukernavn på Instagram og skiforeningen.no. Det er frivillig å delta i konkurransen, og dermed å oppgi personlig informasjon. Ved å delta i konkurransen samtykker du til at Skiforeningen behandler og publiserer dine personlige data i henhold til de ovennevnte formål og i samsvar med våre retningslinjer. Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til myndighetskrav. Ifølge loven har du alltid rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger.

Samarbeidspartnere