mann og kvinne

Bodil Høstmælingen ny styreleder i Skiforeningen

- Stopp meg gjerne på tur i Marka og kom med innspill, oppfordrer Skiforeningens nye styreleder.

Tekst: Trine Rom Giving Foto: Guri Leyell Skedsmo

Publisert 12.05.2022

Høstmælingen ser frem til å videreutvikle Skiforeningen. 

- Og ikke minst gleder jeg meg veldig til å samarbeide enda tettere med de fantastiske folkene som gjør Skiforeningen mulig: De ansatte, alle de frivillige, alle Skiforeningens samarbeidspartnere og støttespillere, medlemmene våre, og alle de andre tillitsvalgte. Dette er folk som står på og gjør en fantastisk jobb. Skal jeg løfte frem en helt konkret sak, må det være realiseringen av nytt Skimuseum. Det et et viktig løft for foreningen og for formidlingen av kulturen som vi forvalter sammen.  

Bredt engasjement

Høstmælingen er 40 år og bosatt i Oslo sammen med mann og tre barn. Hun vokste opp i Lier og gikk sine aller første skiturer i Kjekstadmarka. Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, jobber som advokat, og tiltrer straks Advokatfirmaet CLP som assosiert partner.

Siden 2019 har hun vært leder av lovutvalget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Bodil har vært styremedlem i Skiforeningen siden 2019, og er også medlem i foreningens eiendoms- og stuekomité og Innstillende komité for Holmenkollmedaljen og Skiforeningens legat for lovende skiutøvere. Tidligere har hun vært instruktør på Skiforeningens langrennskurs. 

Friluftsglede for alle 

Høstmælingen har mange ideer for utviklingen av Skiforeningen. 

- Skiforeningen er et av landets største frilutftslivsorganisasjoner. Vi er tett på befolkningen og folks liv i området rundt Marka, og tilrettelegger for ski- og friuftsliv i Marka. Men det er også viktig at Skiforeningen er en betydelig formidler av norsk kultur- og skihistorie gjennom Skimuseet. Skiforeningen har et betydelig samfunnsoppdrag, både ved å inkludere og introdusere flere for gledene og helsegevinstene ved et friluftsliv i Marka. Og ved å sikre og tilrettelegge et bærekraftig friluftsliv der folk bor - året rundt.  

Skiforeningen arbeider også for inkludering i bredere forstand.

- Det arbeidet mener jeg er veldig viktig. For eksempel prosjekt Friluftsglede som arbeider for å inkludere og introdusere barn med minorutetsbakgrunn. Jeg mener vi kan gjøre enda mere av dette gode arbeidet.  

Nytt styremedlem

Pål Schwartz Samuelsen (42) ble valgt som nytt styremedlem.
Han er bosatt på Korsvoll i Oslo, er utdannet sivilingeniør fra NTNU og jobber i dag som prosjektleder for byggherre Økern Sentrum bestående av 1000 leiligheter, kontorer, kino, handel, kultur, teater. 

Styremedlemmene Eva Sannum, Elisabeth Longva Berger,
Ingrid Haukvik-Jensen og Jan Grønbech ble gjenvalgt. Medlemmene Kristine Klaveness, Christian Stabell Eriksen og Christian Lunde var ikke på valg. 

Nye medlemmer i Skiforeningens Råd

- Du har vært en enestående samarbeidspartner. Og heldigvis kommer vil fortsatt til å nytte oss av din erfaring, kunnskap og ditt engasjement, sa avtråppende leder i Skiforeningens Råd, Ole Anker-Rasch, om avtroppende styreleder Stian Berger Røsland. 

Røsland blir nytt medlem i rådet. Inn kommer også Henrik Langeland. Bente Lier blir rådets leder. Lier er tidligere generalsekretær i Skiforeningen og nå i Norsk Friluftsliv. Rådet er et rådgivende organ for styret i Skiforeningen.  

 

Samarbeidspartnere