NORSKE SKISPOR

Instrukser

Her finner du eksempler på maler.
Snøkanon

Tekst som er rødmarkert, som f.eks. organisasjonsnavn, endrer du selv. Legg til og trekk fra, alt ettersom hva som passer for deg eller din organisasjon.

 

Akutt forurensning.docx

Arbeid med motorsag og ryddesag.docx

Kjøring over islagt vann.docx

Løypepreparering.docx

Maskinvedlikehold.docx

 

 

 

Samarbeidspartnere