NORSKE SKISPOR

Hospitering

Ønsker du opplæring i løypekjøring?

Norske Skispor tilbyr en hospiteringsordning i Skiforeningens løypenett, der nye eller uerfarne løypekjørere får opplæring/kjøring med erfarne løypekjørere.

Hospiteringen vil foregå over to dager. Den som hospiterer må være fleksibel når det gjelder oppmøtetid for kjøring innenfor de avtalte dagene, siden vær- og føreforhold legger føringer for hva som kan gjennomføres.

Reise og opphold bekostes av den enkelte, men selve hospiteringen/opplæringen er selvsagt uten kostand for deltaker.

Vi håper flere vil benytte seg av tilbudet!

Ta kontakt med Lars Gurandsrud på e-post for mer informasjon:
lars.gurandsrud@skiforeningen.no

Vi planlegger å kunne tilby tilsvarende opplæring også på andre kanter av landet, i samarbeid med lokale aktører. Derfor er det av interesse for oss om de som kan tenke seg dette melder ifra, slik at vi kan jobbe videre med et tilbud som er attraktivt for flere. Vennligst benytt ovennevnte e-postadresse.

 

Samarbeidspartnere