NORSKE SKISPOR

Mva.- kompensasjon

Ordning er å fremme frivillig aktivitet

Merverdiavgiftskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag.

Les mer om momskompensasjon på:

Regjeringen.no

Revisorforeningen.no

Samarbeidspartnere