NORSKE SKISPOR

Medlemsarbeid

Hvordan drive medlemsarbeid? Få tips her.

Det viktigste salgsargumentet for medlemskap, er at man som medlem bidrar til å opprettholde og utvide løypearbeidet både sommer og vinter.

For å øke medlemsmassen, er det viktig å fremme arbeidet som gjøres året rundt. Nyttige virkemidler kan være bruk av eget vervekorps, rekruttering via idrettslag som bruker løypenettet, spille på lag med markastuer/serveringssteder og involvere lokale ildsjeler. 
 
Når man først har fått etablert gode ambassadører er mye gjort i møte med potensielle medlemmer. Oppsøk gjerne turgåere og skiløpere i Markagrensen. Her kan de se konkrete resultater av det arbeidet man ønsker de skal støtte.

Å bidra til spleiselaget som muliggjør løypearbeidet, er det viktigste argumentet for medlemskap. Fokuser på de flotte ski- og naturopplevelsene som gjøres tilgjengelig med nypreparerte trikkeskinner. I tillegg er det viktig å gi informasjon om hva medlemskontingenten går til: eksempelvis markaarbeid gjennom hele året, løypekjøring, skilting og merking, innkjøp/drift/vedlikehold av utstyr, drift av markastuer/serveringssteder, bygging av gapahuk eller tilrettelegging og aktiviteter for barn og unge.

I markedsføringen kan det også være virkningsfullt å vise menneskene bak skisporene. Gi løypekjøringen et ansikt ved å presentere menneskene i løypelaget eller den lokale løypebasen. 

Samarbeidspartnere