NORSKE SKISPOR

Finansiering

Her vil du finne tips til hvordan finansiere arbeidet med å etablere og vedlikeholde skiløypetraseer, anskaffe maskiner og kjøre skiløyper.

Stiftelsesmidler

Se lenke til noen stiftelser her og les i formål/vedtekter om det kan være aktuelt å søke om midler fra disse.

Les mer

Sponsorarbeid

Hvordan samarbeide med lokalt næringsliv spesielt, eller inngå sponsorsamarbeid generelt?

Les mer

Spillemidler

Fyller dere vilkårene for å søke spillemidler, og hvordan skal det i tilfelle søkes?

Les mer

Vipps-løsning

Vipps gir skifolket mulighet til enkelt å gi et økonomisk bidrag til løypearbeidet, gjerne et mindre beløp som en engangsstøtte.

Les mer

Mva.- kompensasjon

Ordning er å fremme frivillig aktivitet

Les mer

Medlemsarbeid

Hvordan drive medlemsarbeid? Få tips her.

Les mer

Samarbeidspartnere