NORSKE SKISPOR

Fortsetter satsingen på Norske Skispor

I juni presenterte regjeringen handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020-2029.

Norske Skispor er et kompetansenettverk for løypekjørere i Norge. Det ble etablert i 2019 og ledes av Skiforeningen.

– Dette er veldig viktig for nettverket og for at vi kan jobbe videre med det på lang sikt. Det er en bekreftelse på at den jobben løypekjørere rundt om i Norge gjør hver vinter er viktig og verdsatt, sier generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide. 

Snøfattige og mildere vintre gjør løypearbeidet mer utfordrende.

– Norske Skispor er en arena der alle i løypekjørermiljøet kan lære av hverandre. Målet er at vi sammen skal sikre befolkningen skispor og skiglede i nærheten av der de bor både nå og i fremtiden, sier Eide.

Les mer om Norske Skispor her.

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029, se side 42.

Samarbeidspartnere