NORSKE SKISPOR

Tilbehør til scooter

Her gir vi noen tips til tilleggsutstyr for snøscooter. Noe er standardutstyr å få kjøpt. Annet utstyr har Skiforeningens løypebaser tilpasset eller laget selv, noe som både er rimeligere og i enkelte tilfeller miljøvennlig da man ikke kjøper mer utstyr enn nødvendig.

Bildet under viser en selvlaget rulle av bildekk.

Bilde 1 selvlaget rulle av bildekk.jpg

Vi anbefaler å bruke vinterdekk, da grovere struktur på dekkene gjør at disse har mer motstand mot underlaget og dermed triller lettere (istedenfor at de sklir etter). Rulle er lurt å bruke på de første snøfallene for å trykke snøen ned i terrenget. Rullen er også fin å kombinere med et glattebrett (se bildet under) eller en scootermatte/fjøsmatte.

Bilde 2 selvlaget rulle med glattebrett.jpg

Glattebrettet som er vist her, er laget av 2 endestykker og et midtstykke fra løypemaskin. Det har en totalbredde på ca. 2 meter, inkludert flapser på hver side, disse føyer seg lett etter landskapet. Det er viktig å få rett vinkel mot underlaget, og her er sveisejobben gjort i flere omganger for å få til en ideell løsning.

Bildet under viser en kombinasjon av sporsetter og glattebrett (også kalt Pana-panne)

Bilde 3 kombinasjon sporsetter og glattebrett.jpg

Ved hjelp av en spak på oversiden, se neste bilde, kan man enkelt heve sporsetteren ved å senke glattebrettet, og omvendt.

Bilde 5 heve sporsetter.jpg

Bildene under viser en tyngre slodd.

Bilde 6 tyngre slodd.jpg

Bilde 7 tyngre slodd.jpg

Slodden høvler av ujevnheter og harver opp underlaget slik at du får løsere snø i løypa. Samtidig drar utstyret snøen i en S-form inne i rammeverket, så du får fordelt snøen i traseen. Dette er standardutstyr å få kjøpt. Utstyret er forholdsvis tungt. Man kan godt si at slodden er en light variant av fresen på maskinen.

Bildene under viser transportfunksjon på tyngre slodd.

Bilde 8 transportfunksjon tyngre slodd.jpg

Bilde 9 sperrehåndtak.jpg

Ved hjelp av sperrehåndtaket kan du løfte opp slodden og denne vil da bare hvile på 2 meier i bakkant.

Det neste bildet viser tyngre slodd med tømmerstokker for ekstra vekt.

Bilde 10 tyngre slodd med stokker.jpg

Ved hjelp av et par tømmerstokker får slodden den ekstra vekten som kan være nødvendig for å harve opp traseen under krevende/isete forhold.

Det neste bildet viser lett slodd med glattebrett.

Bilde 11 lett slodd og glattebrett.jpg

Slodden er ideell for å jevne på underlaget. Den har en sikringsanordning nære scooterfeste/krokfeste. Den fungerer slik at dersom man kjører seg fast (møter hindringer), så vil en spiker knekke og slodden løsner fra scooteren.

Slodd er standardutstyr å få kjøpt. Skiforeningen har kjøpt dette utstyret hos firmaet Johs Tjelle Smed og sønner i Oslo. Bildet viser imidlertid en modifisert slodd med et ekstra «rutesett» slik at vi får 3 x 3 ruter. Standard er 3 x 2 ruter.

Det neste bildet vise glattebrett og sporsetter.

Bilde 12 glattebrett og sporsetter.jpg

Sporsetteren kan trekkes opp på glattebrettet ved behov. Her er sporsetter enkelt festet etter glattebrettet med en karabinkrok.

Det neste bildet viser vektskive montert på sporsetter, hengende etter glattebrett.

Bilde 13 vektskive på sporsetter.jpg

Bildet under viser vektskive montert i støtfangeren på scooteren.

Bilde 15 vektskive i støtfanger.jpg

Isete underlag, våt snø og et glattebrett hengende etter, kan kreve litt ekstra vekt i svingene. Vektskiven (her på 15 kg) er en enkel måte å få mere vekt på styreskiene.

De 3 siste bildene viser scooter med Tidd-tec.

Dette utstyret er det nærmeste du kommer en preppemaskin. Sporsetteren kan heves/senkes ved en hydraulisk /elektrisk innretning. Utstyret på bildet er modifisert med transporthjul (svart/rødt) for transport på f.eks. skogsbilvei der du ikke ønsker å sette spor. Flapsene kan slås ut så du får opptil 2 meter brede spor.

For transport på vei, har vi montert «nesehjul» til tilhenger. Her har vi bygget om sporsetteren slik at den er lik som løypemaskinen.

Utstyret (uten ovennevnte justeringer) er kjøpt på Motorspeed.

Bilde 16 Tidd tec.jpg

Bilde 17 Tidd tec.jpg

Bilde 18 Tidd tec.jpg

Samarbeidspartnere