NORSKE SKISPOR

Norske Skispor trenger økonomisk støtte til drift

Kompetansenettverket Norske Skispor har vært på høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for å sikre videre finansiering av prosjektet.

Torsdag 28. oktober var vi på høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Bakgrunnen for det er at Norske Skispor, som tidligere har fått støtte over statsbudsjettet, ikke var i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Dette til tross for at Norske Skispor i fjor ble inkludert i regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

– At det ikke gis støtte til drift av Norske Skispor i 2022 er ikke tråd med handlingsplanen, og det er i direkte motsetning til teksten i forslaget til statsbudsjett for 2022. Der står det at handlingsplanen er et viktig grunnlag i arbeidet med friluftsliv i nærmiljøet, sier generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide.

Han forklarer at bortfallet av støtten vil på en klart negativ måte ramme det viktige arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet i nærmiljøet, tilgjengeliggjøre skispor, spre kunnskap og øke kompetansen i løypekjørermiljøet gjennom erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.

Erik Eide har ordet under høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget
Generalsekretær i Skiforeningen holder sitt innlegg i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Lars Gurandsrud.

Skjerva løypelag representerte medlemmene i Norske Skispor
Med oss på høringen fikk vi Morten Albertsen fra Skjerva løypelag. Han tok utfordringen på strak arm da han ble spurt dagen i forveien, og stilte opp for å tale kompetansenettverket Norske Skispors sak.

– Vi hadde ikke vært der vi er nå uten et kompetansenettverk, konstaterer Albertsen. Han er løypebas i løypelaget som spesialiserer seg på å kjøre scooterspor på Hadelands østås, under slagordet «Skispor på gamlemåten». 

- Da vi startet opp i 2019, lurte vi på om vi kunne skrape sammen 25 000 kroner til en brukt scooter. I dag har vi to toppmoderne scootere, en mengde preparingsutstyr, fem mil med skogsløyper og nærmere 400 medlemmer, fortsetter Albertsen.

Morten Albertsen har ordet under høring i energi- og miljøkomiteen på StortingetMorten Albertsen fra Skjerva løypelag var tydelig på at Norske Skispor har hatt stor betydning for det de har fått til. Foto: Lars Gurandsrud.

Skjerva løypelag og dets medlemmer har lagt ned over fem tusen dugnadstimer i løypenettet sitt de siste tre årene og gjort Øståsen til et yndet turområde sommer som vinter. Løypearbeidet som gjøres samler lokale ressurser i området, og det har vokst frem et felleskap på stedet. 

– Vi har fått råd og hjelp til å anskaffe det utstyret som er best for de løypene vi har. Vi har vært medlem av Norske Skispor siden oppstarten vår, og den hjelpen har vært gull verdt for oss, avslutter den engasjerte løypebasen.

Politisk forankring
Norske Skispor var inkludert da regjeringen i juni 2020 presenterte «Sammen om aktive liv», regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029. I handlingsplanen presiseres det at regjeringen gir økonomisk støtte til drift av nettverket, men for 2022 er det ikke satt av midler til dette.

– Vi finner også mye støtte for det Norske Skispor er og skal være i den nye regjeringsplattformen, og håper innsatsen på Stortinget bidrar til å sikre finansiering av kompetansenettverket i 2022 og årene videre, sier Erik Eide. 

Om Norske Skispor
Norske Skispor er et prosjekt som skal styrke lokale lag og foreninger, slik at man sammen kan jobbe for å sikre befolkningen skispor og skiglede nå og i fremtiden. Medlemmene i Norske Skispor er hovedsakelig løypelag som drives av frivillige på dugnad. Alle medlemmene har en viktig rolle i løypearbeidet som gjøres for lokalmiljøene, folkehelsen, klimaet, reiselivet i distriktene og for å ta vare på skikulturen.

Samarbeidspartnere