NORSKE SKISPOR

Rekord stor deltakelse på årets løypeseminar!

Løypeseminaret i regi av Skiforeningen og Skiforbundet ble i år gjennomført som et webinar, i godt samarbeid med maskinleverandørene Antra og Owren.

Pandemisituasjonen gjorde at en fysisk samling, slik vi er vant med, ikke var mulig å gjennomføre i år. Likevel har det vært viktig for arrangørene å kunne tilby løypekjørermiljøene rundt om i landet et faglig påfyll.

– Vi har vært spent på hvor stor oppslutningen ville bli. Med en nettbasert samling får vi selvsagt ikke dekket det sosiale, og heller ikke demokjøringen i regi av maskinleverandørene, noe som er viktige elementer på løypesamlingene. Så skulle det vise seg at 180 deltakere fant veien til seminaret i år, og det er helt overveldende! Gøy er det også å høre om at folk i løypelag og skiklubber satt samlet og deltok via storskjerm, med god avstand til hverandre selvfølgelig, sier Hege B. Sheriff, løypesjef i Skiforeningen.

– Den rekordhøye oppslutningen tyder kanskje på at vi har nådd ut til en del andre i løypekjørermiljøene enn hva vi har gjort tidligere år, og det svært positivt, tilføyer hun.

Skiforeningen ønsker å rette en stor takk til alle som bidro med flotte og inspirerende innlegg. I løpet av webinaret ble det blant annet delt erfaringer om løypekjøring under krevende forhold som i fjellet, og om bruk av GPS. Vi ble tatt med til godt utformede anlegg og fikk høre hvordan disse kan etableres og driftes, og hvorfor anleggene er så viktige. Skileikanlegg for barn og unge ble trukket frem. Enkelt maskinvedlikehold kan man gjøre selv, noe som er viktig for driftssikkerhet, personlig sikkerhet og økonomisk forutsigbarhet. Vi ble tatt med på runder i garasjene for instruksjon. Vi som tilretteleggere fikk gode råd om smittevernstiltak, et tema som har fått forsterket relevans i disse tider. En ny nettside som samler kompetanse om snø ble presentert. Stolpejakt på ski er vinterens svar på Stikk UT, og vi fikk historier om hvordan godt samarbeid med løypekjørerne muliggjør dette. Med en av dem som har bidratt til design av det mest brukte utstyret for å sette klassiske spor, ble vi tatt med på løypekjøring i Canada.

Avslutningsvis på webinaret ga to superbrukere av skispor, skiskytterbrødrene Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø, en honnør til alle som tilrettelegger for gode opplevelser i skisporet.

– Jeg blir helt varm i hjertet når jeg tenker på dere, sa Tarjei. En uttalelse alle som er glad i å gå på ski kan si seg enig i.

Opptak av webinaret, samt alt av filmer og presentasjoner enkeltvis, finner du her.

Webinar bilde.jpg

Samarbeidspartnere