Gi bort skiglede

Når du kjøper dette produktet støtter du prosjektet Aktiv fritid for alle som gir unike ski- og aktivitetsopplevelser til barn og unge som ellers ikke ville hatt muligheten. Pengene går uavkortet til formålet. Trykk her for et gavebevis som kan printes ut: 

GAVEBEVIS

Om Aktiv fritid for alle

Å få oppleve gleden av friluftsliv eller delta på aktiviteter er dessverre ikke en selvfølge for alle. Det er mange som faller utenfor, enten på grunn av fattigdomsproblematikk eller annen sosial ekskludering. Aktiv fritid for alle er et prosjekt initiert av Skiforeningen som tilbyr aktiviteter og friluftsopplevelser til dem som ellers ikke ville hatt muligheten. Vi ønsker å gi flere muligheten til å delta på fritidsaktiviteter og kurs sammen med andre, uavhengig av inntekt og sosial situasjon. Vårt mål er å nå så mange som mulig i målgruppen, og gi dem et likeverdig fritidstilbud.
Aktiv fritid for alle støttes også av midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Pris:

Ordinær pris NOK 200,-

Samarbeidspartnere