Informasjon

Årbok på forespørsel

Skiforeningen ønsker å redusere klimaavtrykket. Ett av flere tiltak er å redusere unødvendig opplag av våre trykte publikasjoner.

Årboken blir naturligvis tilgjengelig for alle medlemmer digitalt. 

Ønsker du likevel årboken tilsendt, må du gi oss beskjed innen 4. februar. 

Her bestiller du Skiforeningens årbok for 2019. 

Samarbeidspartnere