«Langs store vann i Nordmarka»

Sørkedalen skole er en innfallsport til flere deler av Marka, og kan nås med både buss, bil og sykkel fra mer sentrale strøk. Ukens tur, som er på nærmere fire mil, går i sin helhet på skogsbilveier med godt dekke, og tar deg inn til de indre delene av Nordmarka. Der venter store, blinkende vann, vakre nordmarksplasser og muligheter til å ta korte avstikkere til fots opp på et par av Oslos høyeste topper.

Se alle detaljer (kart, sykkelruter mm.) om turen »»

Rett UT 642

Tre eldre ukens turer

27 Jul 2015

Nesodden rundt

Uke 31 2015

19 Jul 2015

Mellom tre stasjoner

Uke 30 2015

19 Jul 2015