På sti og vei nord i Vestmarka

Tur nr: 200
Område: Vestmarka
Lengde: 7.1 km
Gradering: Lett
Denne turen har ikke lenger et aktivt løype/rutegrunnlag. Tekst og kartfesting er tilgjengelig fortsatt.

Som en følge av rute-endringene i Vestmarka i 2018/2019 er denne turen tatt ut av Markadatabasen.

Fin liten tur hvor halve strekningen går på stier der det er mulig å sykle nesten hele veien for en litt erfaren Marka-syklist. Resten av turen går på skogsbilvei, bortsett fra et lite stykke som går på sykkelvei (asfalt). Dette er en flott treningstur for å øve på stisykling! Det er selvsagt lov å trille sykkelen på stiene også.

Fra Skoglund sykler vi først opp langs østsiden av E16, men hele tiden på asfaltert sykkelvei. Den tar etter hvert slutt ved en bussholdeplass, og der krysser vi E-16 og sykler opp grusveien til Bråtan, en tidligere finneplass.

Nå begynner moroa,for blåstien starter i sydlig retning fra gården. Underlaget er delvis gress, stein og bark. Etter 1,8 km er vi fremme ved Lindeberget, og kan nyte den flotte utsikten fra vollen.

Men vi er ikke ferdige med stisyklingen, for turen går østover, fortsatt på blåmerket sti. Noen hundre meter senere slår stien seg sammen med skiløypen til Burås, og vi får da en bredere trasé å boltre oss i. Men noen steder er det vel mye stein, så litt trilling må nok påregnes.

Ved den nedlagte plassen Burås, der bare tuftene er å se et tidligere aktivitet, fører skitraseen oss frem til skogsbilvei etter et par strakser. Pass på å ta den traseen som går lengst til venstre ut fra Burås!

Snart er vi inne på skogsbilveien som går (til venstre) ned til Skoglund. Denne fortoner seg som en eneste lang utforbakke, og vi er dermed tilbake ved startpunktet etter en reise i variert terreng.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Skoglund

Nr Navn Fra Til Lengde i km
400 Skoglund- Lindeberget Skoglund Lindeberget 3.0
412 Skoglund - Lindeberget Lindeberget Skoglund 4.1