#20: Sandbakken

Område: Østmarka
Moh.: m
Steder i nærheten [ Sværsvann Tømmerholtjern ]

Oppslagstavle

Tirsdagsturer / seniorturer: Vel fremme ...

Sandbakken har åpent i dag mellom 1000 og 1600.

Ingen nye meldinger.

  • Bestyrere/hytteverter: Gunn Oftedal og Sebastien Barrault
  • Adresse: Sandbakken i Østmarka, Enebakkveien 870, 1404 Siggerud
  • E-post: info@sandbakken-sportsstue.no
  • Telefon: 974 88 474 / 482 01 996
  • Servering
  • Egen hjemmeside

Oversiktskart

Beskrivelse

Helt opp til 60-tallet ble det drevet småbruk på Sandbakken. Tuftene til en låve kan fortsatt sees vest for huset. Gamle bilder viser store arealer med dyrket mark mellom Sandbakken og Tømmerhol, plassen sørøst for Sandbakken som nå knapt nok er synlig i den tette skogen.

Stedet skal ha blitt ryddet allerede på 1700-tallet, og var husmannsplass under gården Hellekindset (nå Lille Stensrud) og Hanåa. Sandbakken ble senere selvstendig småbruk og drevet av Wilhelm Holmen fra 1865 til grosserer Johannes Schønnsby overtok i 1917. Han forpaktet bort jorda til Abel Corelius Andresen.

Oslo kommune kjøpte stedet i 1956 og bygde på serveringsfløyen. Den nye, moderne sportsstua ble åpnet i 1959, samtidig som drabantbyene i Oslo øst ble bygget ut og turinteressen var på topp hos Oslofolket. På slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet ble også serveringsstedene Rustadsaga, Vangen og Mariholtet bygget eller utvidet. Sandbakken hadde dusjanlegg i kjelleren, og tanken var at de urbane familiene først skulle ta den obligatoriske søndagsturen, så en tur i dusjen for til slutt å innta søndagsmiddagen på markastua.Edit

Bilder

Åpningstider

Høst 2017

Gjelder fra 09.10.2017 til 28.10.2017, sist oppdatert 02.10.2017 12:06

Dag Tid
Fredag 1100 - 1600
Lørdag 1000 - 1600
Søndag 1000 - 1600

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sandbakken