#1168: Flyplassen

Oversiktskart - Flyplassen

Beskrivelse

Utfartsparkering på Rv247 mellom Hov og Hasvoldseter. Herfra går løype østover mot Skihytta og nordøstover mot Rudsætra.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Flyplassen