I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Eidsvoll - Nes

Eidsvoll er den nordligste kommunen i Akershus og har et et samlet flateinnhold på ca. 450 kvadratkilometer. De store kjennemerkene i landskapet er Skreikampen (698 moh.), Mistberget (663 moh.), Ninabben (433 moh.) og Mjøsa (125 moh.). I tillegg er elva Vorma (fra Mjøsa til Glomma) viktig.

I Eidsvoll bor det i overkant av 21 000 mennesker. Kommunen har flere konkurrerende sentrumsområder: Dal, Råholt, Eidsvoll (Sundet), Minnesund og Feiring.

I Eidsvoll finner man skiløyper både i skogen og i den umiddelbare nærheten av boområder. Rett bak boligområdet på Hasler på Dal kommer man på skiløypenettet rundt Hasleråsen, som fortsetter nordover til Finstad. På Råholt kan man spenne på seg skiene og gå over E6 på gangbru og over til Bergermoen. På Vestvang kan fort komme seg ut i kjørte spor på jordene ved Dønnumskia. Også på det store jordet mellom Elstad og Tønsaker kjøres det løyper som er populære for dem som bor i nærområdet.

De mer krevende løypene ligger inne i skogen i Gullverket. Disse er del av et større løypenett, som krysser kommunegrensa sørover mot Nes. Her kan man gå lange runder og finne løyper med større eller mindre stigning. Grunnstammen av løypenettet ligger på skogsbilveier. Disse kjøres først, før det er nok snø i terrenget til å kjøre løypene der.

I tillegg til løyper som vises i Markadatabasen, kjøres det løyper i Staviåsen (drives av Eidsvold Værks Skiklub).

Om sommeren er det gode muligheter for turliv i skogsområdene. Det er mange mil med skogsbilveier, som til sammen danner et intrikat nett. Noen steder må man over på sti, men generelt kommer man langt uten å måtte forlate grusveiene. Fotturer opp til toppen av Mistberget og Ninabben anbefales. Utsikten fra toppen er storslått.

Terrenget i området preges av den store Romerikssletta, som er omgitt av åser. Bosetningen ligger hovedsaklig på sletta, mens det er mer spredt bebyggelse langs ferdselsårene i åssidene.

Geologisk er Gullverket og den østre delen av Eidsvoll langt eldre enn åsene i vest. Det merkes først og fremst ved at landskapet er mindre bratt. Den store Romerikssletta som skiller de to områdene, er gammel havbunn fra sist istid og består først og fremst av leire. Ned mot de store vannårene går det bratte ravinedaler som skjærer seg ned gjennom slettelandskapet. Den varierende geologien i området gir mange ulike landskapstyper å ferdes i for den som vil ut på tur.

Beskrivelse av Nes kommune kommer senere.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Eidsvoll - Nes: Innfallsporter
Nr Navn Type Bilder Moh.
Styrimarka
Beskrivelse kommer
1758 Februa Innfallsport (parkering) 188
1835 Gruemyra Innfallsport (parkering) 156
1755 Setertjenn Innfallsport (parkering) 214
Minnesund
Beskrivelse kommer
1383 Minnesund Innfallsport (parkering) 180
Fenstad - Skogbygda
Beskrivelse kommer
1560 Den gule grinda Innfallsport (parkering) 195
1561 Frilset Innfallsport (parkering) 192
1546 Fylkesgrense Rv181 Innfallsport (parkering) 313
1556 Greniskogen Innfallsport (parkering) 172
1555 Heimdal Innfallsport (parkering) 150
1547 Ihlangsvangen Innfallsport (parkering) 200
2023 Ihle Innfallsport (parkering) 175
1551 Kårstad Innfallsport (parkering) 177
1542 Nes skianlegg Innfallsport (parkering) 206
1557 Råkalidammen Innfallsport (parkering) 210
1543 Vika Innfallsport (parkering) 225
Eidsvoll og omegn
Beskrivelse kommer
1301 Eidsvoll Innfallsport (parkering) 120
1327 Skovseth Innfallsport (parkering) 198
Ås skole
Beskrivelse kommer
1321 Ås skole Innfallsport (parkering) 198
Finstad - Hasleråsen
Beskrivelse kommer
1918 Finstad Innfallsport (parkering) 175
1322 Hasler Innfallsport (parkering) 203
Gullverket
Beskrivelse kommer
1315 Benkemyra Innfallsport (parkering) 370
1683 Finnkollen Innfallsport (parkering) 236
1359 Gullverket Innfallsport (parkering) 287
1325 Holsvangen Innfallsport (parkering) 400
1314 Lynesvangen Innfallsport (parkering) 407
1313 Øvre Holtet Innfallsport (parkering) 302
Råholt - Bergermoen
Beskrivelse kommer
1308 Råholt Innfallsport (parkering) 200
1307 Sessvollmoen Innfallsport (parkering) 200
1312 Vestvoll Innfallsport (parkering) 203
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
1776 Brårud Innfallsport (parkering) 184
1791 Dal Innfallsport (parkering) 152
1617 Eidsvoll verk Innfallsport (parkering) 180
1721 Ingeborgrud Innfallsport (parkering) 142
1619 Vormsund Innfallsport (parkering) 125
1618 Årnes Innfallsport (parkering) 125

35 steder vist.