Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Glitre i syd, Harestua i vest, Koperud i nord og Sjonken/Bekkestua i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ås gård i Hakadal og preparering starter normalt herfra.

Resten av Romeriksåsene prepareres av Nittedal IL, Gjerdum IL, Skedsmo skiklubb og Åsen IL. Nannestad, Maura og Nordåsen prepareres av Nannestad og Bjerke løypekjørerlag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 11.12.2017 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 02.12.2017 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 22.03.2017 2.2
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.03.2016 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 09.03.2017 3.0
350 Lysløypa på Harestua 06.12.2017 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 29.11.2017 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 14.12.2017 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 14.12.2017 7.0
Nordåsen
1069 Dalssætra - Sjuputtane 01.05.2017 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 14.12.2017 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 08.12.2017 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 14.12.2017 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 14.12.2017 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 26.03.2017 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 04.04.2017 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 11.03.2017 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 14.12.2017 1.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 01.03.2017 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 01.05.2017 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
1070 Sjuputtane - Marifjell 01.05.2017 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 14.12.2017 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 14.12.2017 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 14.12.2017 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 23.11.2017 0.5
Nannestad - Maura
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 17.03.2016 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 18.03.2016 4.8
1088 Lysløype Preståsen 17.03.2016 3.3
1083 Maura vest 10.03.2016 8.1
1085 Morepprunden 08.03.2016 9.1
1086 Nannestadrunden 09.03.2016 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 17.03.2016 3.0
1089 Preståsrunden 08.03.2016 4.8
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
652 Bekkestua - Storøyungen N 13.03.2017 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 19.03.2017 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 06.12.2017 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 06.12.2017 10.1
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 08.03.2016 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 08.03.2016 1.1
649 Gruvelia - Engelstadvangen 21.03.2017 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 13.03.2017 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 19.03.2017 2.1
735 Holtersaga - Ramstad 08.03.2016 3.8
731 Lysløypa i Åsgreina 10.03.2017 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina 22.03.2016 1.2
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 14.12.2017 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 31.03.2017 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 12.03.2017 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 12.03.2017 1.9
1208 Åsgreina - Feviksvangen 18.03.2017 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 19.03.2017 4.1
Hakadal - Nittedal
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 10.03.2016 7.5
131 Delebekken - Kikutstua 22.03.2017 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 09.03.2017 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 04.12.2017 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 25.04.2017 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 05.03.2017 3.5
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.01.2016 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 21.01.2016 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 27.02.2017 3.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 05.03.2016 2.9
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 05.03.2015 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 21.03.2017 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 13.03.2017 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 19.04.2017 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 20.03.2016 3.5
933 Lauvtangen - Buvann 05.03.2015 1.5
374 Lysløypa i Nittedal 07.12.2017 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 06.12.2017 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 09.03.2017 1.8
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 09.03.2017 4.5
406 Mattismyr - Delebekken 25.04.2017 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 09.03.2017 4.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 06.03.2016 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 10.03.2016 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 10.03.2017 3.5
1057 Steindalen - Lauvtangen 10.03.2016 1.9
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 26.03.2017 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 25.03.2017 6.6
741 Svenskemyra - Varingskollen 11.03.2017 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 11.03.2017 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 07.12.2017 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 07.03.2017 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 25.04.2017 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 11.02.2017 5.1
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 09.03.2017 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 08.03.2016 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 08.03.2016 4.0
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 09.03.2017 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 11.03.2017 4.4
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 06.12.2017 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 11.03.2017 4.3
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen 08.03.2016 2.7
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
1310 Bekkeberga - Eikeberg 24.01.2016 1.8
729 Breidmåsan - Busterudvangen 18.03.2016 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 12.03.2016 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 10.03.2017 1.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen 19.02.2015 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 24.01.2016 3.8
1305 Eikeberg - Rustadmåsan 24.01.2016 2.7
1306 Finstadsletta - Rustadmåsan 24.01.2016 3.2
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 11.03.2017 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 09.03.2016 2.1
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
720 Harasletta - Breidmåsan 07.03.2016 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 07.03.2016 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 10.03.2017 1.2
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 10.03.2017 1.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 11.03.2017 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 11.03.2017 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 17.03.2016 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 09.03.2017 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 09.03.2017 3.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
653 Lysløypa i Tæruddalen 12.02.2013 4.3
721 Lysløypa på Harasletta 09.03.2017 5.0
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 10.03.2017 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 12.03.2016 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 12.03.2016 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 12.03.2017 2.0
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
1323 Skistadion Tæruddalen 13.03.2017 1.4
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 10.03.2017 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 11.03.2016 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 11.03.2016 2.4
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1311 Østre Rud - Eikeberg 24.01.2016 3.2
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern 14.12.2017 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 08.04.2017 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 06.12.2017 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.04.2017 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 05.03.2017 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 31.03.2017 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 14.12.2017 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 13.03.2017 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 11.12.2017 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua 23.03.2017 2.4
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 14.12.2017 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 06.12.2017 4.8

149 løyper vist, totalt 558.3 km.