Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Glitre i syd, Harestua i vest, Koperud i nord og Sjonken/Bekkestua i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ås gård i Hakadal og preparering starter normalt herfra.

Resten av Romeriksåsene prepareres av Nittedal IL, Gjerdum IL, Skedsmo skiklubb og Åsen IL. Nannestad, Maura og Nordåsen prepareres av Nannestad og Bjerke løypekjørerlag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 15.02.2019 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 11.02.2019 3.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 11.02.2019 2.4
350 Lysløypa på Harestua 11.02.2019 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 13.02.2019 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 11.02.2019 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 11.02.2019 7.0
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 11.02.2019 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 15.02.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 15.02.2019 2.2
Nordåsen
1069 Dalssætra - Sjuputtane 14.02.2019 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 14.02.2019 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 01.01.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 14.02.2019 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 14.02.2019 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 11.02.2019 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 11.02.2019 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 11.02.2019 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 14.02.2019 1.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 06.04.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 14.02.2019 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
1070 Sjuputtane - Marifjell 14.02.2019 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 14.02.2019 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 11.02.2019 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 14.02.2019 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 11.02.2019 0.5
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 25.01.2019 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 13.02.2019 1.9
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 14.02.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 14.02.2019 4.8
1088 Lysløype Preståsen 14.02.2019 3.3
1083 Maura vest 09.02.2019 8.1
1085 Morepprunden 14.02.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 14.02.2019 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 14.02.2019 3.0
1089 Preståsrunden 14.02.2019 4.8
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
652 Bekkestua - Storøyungen N 11.02.2019 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 11.02.2019 2.0
1428 Bergdalsvegen 11.02.2019 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 11.02.2019 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 10.02.2019 10.1
1430 Djupdalen - Grani 11.02.2019 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 11.02.2019 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 11.02.2019 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 11.02.2019 0.9
1434 Grani - Finstadsletta 11.02.2019 0.7
649 Gruvelia - Engelstadvangen 12.02.2019 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 12.02.2019 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 11.02.2019 2.1
735 Holtersaga - Ramstad 11.02.2019 3.8
731 Lysløypa i Åsgreina 11.02.2019 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina 11.02.2019 1.2
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 11.02.2019 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 10.02.2019 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 09.03.2017 9.4
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 10.02.2019 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 11.02.2019 1.9
1420 Åsen stadion - skianlegg 14.02.2019 6.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen 11.02.2019 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 07.02.2019 4.1
Hakadal - Nittedal
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
131 Delebekken - Kikutstua 15.02.2019 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 12.02.2019 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 13.02.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 13.02.2019 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 08.02.2019 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta 13.02.2019 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 11.02.2019 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 11.02.2019 3.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 28.03.2018 2.9
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 17.02.2018 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 12.02.2019 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 10.02.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 12.02.2019 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 03.02.2019 2.6
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 11.02.2019 3.5
933 Lauvtangen - Buvann 13.02.2019 1.5
374 Lysløypa i Nittedal 13.02.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 13.02.2019 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 12.02.2019 1.8
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 15.02.2019 4.5
406 Mattismyr - Delebekken 15.02.2019 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 11.02.2019 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 11.02.2019 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 13.02.2019 3.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 15.02.2019 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 11.02.2019 6.6
741 Svenskemyra - Varingskollen 02.02.2019 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 03.02.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 15.02.2019 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 11.02.2019 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 13.02.2019 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 03.02.2019 5.1
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 15.02.2019 4.0
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 11.02.2019 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 08.02.2019 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 13.02.2019 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 15.02.2019 4.3
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
729 Breidmåsan - Busterudvangen 26.03.2018 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 26.01.2019 1.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen 14.02.2019 1.6
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 11.02.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 29.01.2019 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 02.02.2019 2.4
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
720 Harasletta - Breidmåsan 06.02.2019 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 11.02.2019 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 11.02.2019 1.2
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 09.02.2019 1.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 14.02.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 14.02.2019 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 14.02.2019 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 14.02.2019 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 14.02.2019 3.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
653 Lysløypa i Tæruddalen 05.02.2019 4.3
721 Lysløypa på Harasletta 12.02.2019 5.0
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 09.02.2019 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 09.02.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 21.01.2018 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 14.02.2019 2.0
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan 11.02.2019 1.0
1323 Skistadion Tæruddalen 07.02.2019 1.4
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 09.02.2019 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 14.02.2019 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 14.02.2019 2.4
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern 15.02.2019 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 13.02.2019 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 12.02.2019 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 01.02.2019 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 08.12.2018 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 15.02.2019 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 08.02.2019 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 15.02.2019 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 15.02.2019 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 11.02.2019 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 15.02.2019 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 15.02.2019 4.8

162 løyper vist, totalt 590.8 km.