Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.03.2017 2.9
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 14.12.2017 1.3
1262 Brattvoll - Volla 03.12.2017 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 02.12.2017 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 03.12.2017 4.8
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 11.12.2017 4.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 05.12.2017 1.8
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 03.12.2017 1.8
1361 Kalvsjø - Olum 21.03.2016 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 21.03.2016 4.5
1371 Kinge - Olum 18.03.2016 2.1
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 02.12.2017 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 22.03.2017 2.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 29.11.2017 3.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 14.12.2017 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 08.12.2017 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 02.12.2017 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 14.12.2017 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 30.11.2017 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 29.11.2017 5.2
1370 Myrskogen - Olum 18.03.2016 2.5
1372 Olum - Stormyra 14.12.2017 3.4
1369 Ringen - Kalvsjø 21.03.2016 1.5
992 Roa - Kalvsjø 22.03.2016 3.4
1360 Roa - Ringen 22.03.2016 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 23.03.2017 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 02.12.2017 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 03.12.2017 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 03.12.2017 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 28.02.2016 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 22.03.2017 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 03.12.2017 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 02.12.2017 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 03.12.2017 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 03.12.2017 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 03.12.2017 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 04.12.2017 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 09.03.2016 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 02.12.2017 1.7
103 Bislingen rundløype 02.12.2017 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 05.12.2017 3.1
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 14.12.2017 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 07.12.2017 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 24.02.2017 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 25.03.2017 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 31.03.2017 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 09.03.2017 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 14.12.2017 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 14.12.2017 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 09.03.2017 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 17.03.2017 2.4
221 Gjerdingen rundt 14.12.2017 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 14.12.2017 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 25.03.2017 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 24.03.2017 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 30.11.2017 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 24.03.2017 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 01.12.2017 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 22.03.2017 2.2
236 Ølja rundt 01.12.2017 7.0
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.03.2016 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 09.03.2017 3.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 05.12.2017 4.6
301 Harestua - Svartbekken 02.12.2017 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 26.02.2017 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 10.03.2017 5.0
350 Lysløypa på Harestua 06.12.2017 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 29.11.2017 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 14.12.2017 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 14.12.2017 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 14.12.2017 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 14.12.2017 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 11.03.2017 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 02.03.2017 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 22.03.2016 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 25.04.2017 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 14.12.2017 2.9
106 Stryken - Stålmyra 25.03.2017 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 17.03.2017 2.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 25.03.2017 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 25.03.2017 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 24.03.2017 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 17.03.2017 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 14.12.2017 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 24.03.2017 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 01.12.2017 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 10.03.2017 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 24.03.2017 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 24.03.2017 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 14.12.2017 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 11.05.2017 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 23.03.2017 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 24.03.2017 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 09.03.2017 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 24.03.2017 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 10.04.2015 1.8
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 09.03.2017 1.7
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
406 Mattismyr - Delebekken 25.04.2017 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 09.03.2017 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 26.03.2017 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 25.03.2017 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 09.03.2017 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 08.03.2016 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 08.03.2016 4.0

106 løyper vist, totalt 395.4 km.