Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.02.2018 2.9
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 17.02.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 16.02.2018 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 19.02.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 16.02.2018 4.8
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 17.02.2018 4.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 19.02.2018 1.8
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 16.02.2018 1.8
1361 Kalvsjø - Olum 16.02.2018 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 16.02.2018 4.5
1371 Kinge - Olum 17.01.2018 2.1
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 17.02.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.02.2018 2.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 19.02.2018 3.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 17.02.2018 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 18.02.2018 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 16.02.2018 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 17.02.2018 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 18.02.2018 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 16.02.2018 5.2
1370 Myrskogen - Olum 20.01.2018 2.5
1372 Olum - Stormyra 20.01.2018 3.4
1369 Ringen - Kalvsjø 16.02.2018 1.5
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 16.02.2018 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 16.02.2018 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 16.02.2018 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 17.02.2018 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 16.02.2018 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 19.02.2018 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 17.02.2018 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 16.02.2018 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 18.02.2018 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 17.02.2018 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 16.02.2018 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 17.02.2018 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 06.02.2018 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 16.02.2018 1.7
103 Bislingen rundløype 16.02.2018 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 16.02.2018 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 17.02.2018 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 19.02.2018 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 19.02.2018 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.02.2018 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 19.02.2018 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 15.02.2018 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 19.02.2018 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 19.02.2018 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 19.02.2018 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 19.02.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 16.02.2018 2.4
221 Gjerdingen rundt 19.02.2018 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 16.02.2018 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 17.02.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 17.02.2018 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.02.2018 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 17.02.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 19.02.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 17.02.2018 2.2
236 Ølja rundt 19.02.2018 7.0
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 20.02.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 20.02.2018 3.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 19.02.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 18.02.2018 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 19.02.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 16.02.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 19.02.2018 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 17.02.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 19.02.2018 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 19.02.2018 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 14.02.2018 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 19.02.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 19.02.2018 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 17.02.2018 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 19.02.2018 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 19.02.2018 2.9
106 Stryken - Stålmyra 19.02.2018 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 09.02.2018 2.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 17.02.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 17.02.2018 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 19.02.2018 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 16.02.2018 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 16.02.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 17.02.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 19.02.2018 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 17.02.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 17.02.2018 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 17.02.2018 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 19.02.2018 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 17.02.2018 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 18.02.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 17.02.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 19.02.2018 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 17.02.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 19.02.2018 1.7
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
406 Mattismyr - Delebekken 19.02.2018 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 17.02.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.02.2018 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 17.02.2018 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 17.02.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 17.02.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 17.02.2018 4.0

107 løyper vist, totalt 397.4 km.