Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 12.02.2019 2.9
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 15.02.2019 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 11.02.2019 3.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 14.02.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 14.02.2019 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 11.02.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 11.02.2019 5.0
350 Lysløypa på Harestua 11.02.2019 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 13.02.2019 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 11.02.2019 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 11.02.2019 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 15.02.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 15.02.2019 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 13.02.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 14.02.2019 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 15.02.2019 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 15.02.2019 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 13.02.2019 2.9
106 Stryken - Stålmyra 15.02.2019 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 14.02.2019 2.2
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 12.02.2019 1.3
1262 Brattvoll - Volla 11.02.2019 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 15.02.2019 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 12.02.2019 4.8
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 11.02.2019 4.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 15.02.2019 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 15.02.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 11.02.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 11.02.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 11.02.2019 1.1
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 15.02.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 15.02.2019 2.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 11.02.2019 3.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 12.02.2019 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 15.02.2019 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 15.02.2019 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 11.02.2019 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 15.02.2019 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 15.02.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 11.02.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 11.02.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 11.02.2019 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 15.02.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 15.02.2019 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 12.02.2019 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 11.02.2019 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 11.02.2019 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 12.02.2019 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 15.02.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 15.02.2019 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 11.02.2019 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 12.02.2019 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 11.02.2019 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 15.02.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 15.02.2019 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 15.02.2019 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 15.02.2019 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 15.02.2019 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 15.02.2019 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
Jevnaker
1372 Halvorsrud - Stormyra 11.02.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 11.02.2019 2.1
1479 Kinge skileik 11.02.2019 0.5
1478 Kingerunden 11.02.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 11.02.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 11.02.2019 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 11.02.2019 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 11.02.2019 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 11.02.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 11.02.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 11.02.2019 0.7
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 11.02.2019 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 11.02.2019 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 13.02.2019 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 15.02.2019 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 13.02.2019 2.4
221 Gjerdingen rundt 15.02.2019 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 12.02.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 12.02.2019 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 12.02.2019 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 12.02.2019 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 12.02.2019 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 10.02.2019 2.2
236 Ølja rundt 12.02.2019 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 12.02.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 12.02.2019 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 15.02.2019 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 12.02.2019 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 12.02.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 12.02.2019 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 12.02.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 14.02.2019 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 14.02.2019 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 12.02.2019 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.02.2019 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 14.02.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 08.02.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.02.2019 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 14.02.2019 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 14.02.2019 1.8
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 12.02.2019 1.7
406 Mattismyr - Delebekken 13.02.2019 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 15.02.2019 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 11.02.2019 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 15.02.2019 4.0
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 11.02.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 11.02.2019 0.7

118 løyper vist, totalt 428.4 km.