Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Hurummarka

Hovedløypenettet i Hurummarka prepareres - på frivillig basis - av Hurum Turistforening. Løypemaskinen er stasjonert på Sætre og prepareringen starter normalt herfra. Det er stasjonert scooter på Filtvet og de mindre løypene prepareres herfra.

Lysløypa på Klokkarstua samt Trevardeåsen-løypa prepareres av Huringen IF.

Lysløypa i Holmsbu og løypene rundt prepareres av Holmsbu IF.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Hurummarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka nord
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 06.02.2015 2.6
899 Grytnes skole - Slingrebekk 16.01.2016 0.5
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 12.03.2017 3.1
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 25.02.2016 3.7
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 09.03.2017 0.9
900 Lysløypa på Sætre 30.01.2014 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 25.02.2016 5.1
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 26.02.2017 3.6
901 Rundløypa ved Sætre skole 25.01.2016 1.5
1359 Rundløype ved Grønsand 24.02.2017 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 19.03.2016 3.0
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Stikkvannshytta 26.03.2016 5.0
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 12.03.2017 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 06.02.2015 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 26.03.2016 1.1
Hurummarka sør
892 Aklangen - Stikkvannshytta 08.03.2016 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 01.02.2014 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 03.03.2016 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 12.03.2017 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 12.03.2017 2.5
877 Lysløypa på Filtvet 11.03.2016 3.4
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 20.02.2016 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 12.03.2017 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 17.01.2016 0.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 08.03.2016 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 17.01.2016 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 12.03.2017 1.4
887 Sions dal - Sundbydalen 08.03.2016 0.4
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 10.01.2016 3.5
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 25.02.2016 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 12.03.2017 2.4
Klokkarstua
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 06.03.2016 6.7
904 Lysløypa på Klokkarstua 07.03.2016 3.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
Holmsbu
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2

40 løyper vist, totalt 115.8 km.