Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Parker og grøntområder
1241 Lysløypa på Brannfjell 05.02.2019 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 05.02.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 03.02.2019 2.1
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 01.02.2019 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 08.02.2019 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 12.02.2019 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 13.02.2019 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 13.02.2019 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 12.02.2019 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 13.02.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 08.02.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 13.02.2019 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 13.02.2019 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 15.02.2019 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 13.02.2019 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 15.02.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 13.02.2019 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 15.02.2019 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 13.02.2019 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 13.02.2019 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 13.02.2019 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 11.02.2019 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 12.02.2019 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 05.02.2019 6.9
688 Petersbråtan - Gullsmeden 08.02.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 15.02.2019 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 31.01.2019 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 14.02.2019 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 14.02.2019 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 08.02.2019 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 14.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 08.02.2019 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 29.03.2018 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 15.02.2019 1.9
1054 Valstadløypa 05.02.2019 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 12.02.2019 1.3
Lørenskog - Rælingen
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
1510 Fjellstad - Myrdammen 31.01.2019 1.2
282 Hektner - Ramstadsjøen 08.01.2019 2.4
251 Lysløypa i Marikollen 15.02.2019 3.4
807 Lysløypa Kurland 08.02.2019 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 15.02.2019 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 11.02.2019 7.6
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 14.02.2019 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 11.02.2019 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 12.02.2019 3.0
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 29.01.2019 1.8
261 Myrdammen - Setertjernstua 14.02.2019 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 07.02.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 07.02.2019 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 14.02.2019 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 07.02.2019 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 31.01.2019 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 14.02.2019 1.5
813 Rundløypene på Hektnersletta 12.02.2019 3.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 09.01.2019 0.3
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 11.02.2019 2.2
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
1254 Smestad vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 12.02.2019 4.1
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 12.02.2019 1.1
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 08.02.2019 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 08.02.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 11.02.2019 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 14.02.2019 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 11.02.2019 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 07.02.2019 1.0
Losby - Vangen
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 15.02.2019 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 14.02.2019 3.7
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 08.02.2019 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 15.02.2019 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 08.02.2019 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 08.02.2019 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 08.02.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 15.02.2019 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 08.02.2019 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 29.01.2019 6.8
281 Losby - Djupdalskrysset 15.02.2019 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 08.02.2019 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 26.01.2019 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
1393 Morterudkoia - Kalddalen 08.02.2019 0.5
1051 Morterudveien 15.02.2019 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 08.02.2019 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 14.02.2019 3.1
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 14.02.2019 3.4
459 Golfbanen på Krokhol 23.12.2018 3.5
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 14.02.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 15.02.2019 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 14.02.2019 1.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 14.02.2019 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 13.02.2019 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 13.02.2019 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 14.02.2019 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 14.02.2019 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 08.02.2019 5.9
177 Sværsvann - Myrer 06.02.2019 4.5
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 08.02.2019 7.6
645 Klokkertorvet - Finland 08.02.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 08.02.2019 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 13.02.2019 3.0
647 Merratjern - Skillebekk 13.02.2019 2.1
644 Skillebekk - Finland 14.02.2019 1.6
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 14.02.2019 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 13.02.2019 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 14.02.2019 3.6
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 13.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 12.02.2019 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 15.02.2019 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 12.02.2019 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 12.02.2019 4.3
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 12.02.2019 7.2
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 14.02.2019 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 08.02.2019 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 15.02.2019 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

131 løyper vist, totalt 442.3 km.