Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 19.02.2018 1.9
Parker og grøntområder
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.02.2018 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.02.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1237 Torshovdalen 19.02.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.02.2018 1.5
1239 Valle Hovin 15.02.2018 1.0
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
214 Siggerud - Holen 19.02.2018 1.7
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 16.02.2018 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 19.02.2018 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.02.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 19.02.2018 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 19.02.2018 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 19.02.2018 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 19.02.2018 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 19.02.2018 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 19.02.2018 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 19.02.2018 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 19.02.2018 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 18.02.2018 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 19.02.2018 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 19.02.2018 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 19.02.2018 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 19.02.2018 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 19.02.2018 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 19.02.2018 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 19.02.2018 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 19.02.2018 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 19.02.2018 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 09.03.2017 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 19.02.2018 6.9
688 Petersbråtan - Gullsmeden 19.02.2018 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 19.02.2018 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 18.02.2018 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 19.02.2018 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 19.02.2018 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 19.02.2018 0.0
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 18.02.2018 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 14.02.2018 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 19.02.2018 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 19.02.2018 1.9
1054 Valstadløypa 19.02.2018 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 19.02.2018 1.3
Lørenskog - Rælingen
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
251 Lysløypa i Marikollen 19.02.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 19.02.2018 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 19.02.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 19.02.2018 7.6
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 19.02.2018 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 16.02.2018 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 12.01.2018 3.0
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 06.03.2016 2.7
261 Myrdammen - Setertjernstua 19.02.2018 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 19.02.2018 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 19.02.2018 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 19.02.2018 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 19.02.2018 2.7
813 Rundløypa på Hektnersletta 16.02.2018 2.0
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 13.01.2018 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua 07.01.2018 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 16.02.2018 3.3
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 20.01.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 19.02.2018 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 19.02.2018 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 19.02.2018 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 19.02.2018 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.02.2018 1.0
Losby - Vangen
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 19.02.2018 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 19.02.2018 3.7
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 17.03.2013 1.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 19.02.2018 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 19.02.2018 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 19.02.2018 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 19.02.2018 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 19.02.2018 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.02.2018 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 19.02.2018 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 19.02.2018 6.8
281 Losby - Djupdalskrysset 19.02.2018 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 19.02.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.02.2018 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
1393 Morterudkoia - Kalddalen 19.02.2018 0.5
1051 Morterudveien 19.02.2018 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 19.02.2018 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 19.02.2018 3.1
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] 19.02.2018 5.0
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 16.02.2018 4.4
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 14.02.2018 3.7
247 Sandbakken P - Krokhol 19.02.2018 4.3
183 Sandbakken P. - Eriksvann - Skjelbreia 19.02.2018 6.3
287 Sandbakken P. - Sandbakken - Klokkerud - Smørhullet 19.02.2018 2.9
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 19.02.2018 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2017 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 19.02.2018 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 19.02.2018 5.9
177 Sværsvann - Myrer 19.02.2018 4.5
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 18.02.2018 7.6
645 Klokkertorvet - Finland 16.02.2018 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 16.02.2018 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 19.02.2018 3.0
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
644 Skillebekk - Finland 19.02.2018 1.6
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 11.03.2016 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 18.02.2018 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 19.02.2018 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 19.02.2018 3.6
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 19.02.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 19.02.2018 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 19.02.2018 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 16.02.2018 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 16.02.2018 4.8
1445 Larsbraaten - Brevik (Steinenga) 19.02.2018 4.0
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 16.02.2018 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 19.02.2018 5.0
419 Lysløypa i Kirkebygda 00.00. 0 1.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 18.02.2018 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 16.02.2018 5.5

124 løyper vist, totalt 429.1 km.