Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 25.04.2017 1.9
Parker og grøntområder
1241 Lysløypa på Brannfjell 21.01.2015 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 11.03.2016 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 05.03.2016 1.3
1237 Torshovdalen 08.11.2016 1.7
1238 Tøyenparken 21.01.2016 1.5
1239 Valle Hovin 21.01.2016 1.0
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
214 Siggerud - Holen 07.03.2016 1.7
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 22.02.2016 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 09.03.2017 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 09.03.2017 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 10.03.2017 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 10.03.2017 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 12.03.2017 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 10.03.2017 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 09.03.2017 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 10.03.2017 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 10.03.2017 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 07.03.2017 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 26.02.2017 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 18.04.2017 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 12.03.2017 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 12.03.2017 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 14.12.2017 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 12.03.2017 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 26.02.2017 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 12.03.2017 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 29.11.2017 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 10.03.2017 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 09.03.2017 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 09.03.2017 6.9
688 Petersbråtan - Gullsmeden 24.02.2017 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 11.03.2017 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 09.03.2017 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 13.03.2017 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 12.03.2017 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 00.00. 0 0.0
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 26.02.2017 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 11.03.2017 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 06.02.2017 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 08.03.2017 1.9
1054 Valstadløypa 07.03.2016 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 11.03.2017 1.3
Lørenskog - Rælingen
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 07.03.2016 2.5
251 Lysløypa i Marikollen 09.03.2017 3.4
807 Lysløypa Kurland 23.02.2017 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 14.12.2017 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 30.11.2017 7.6
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 11.03.2016 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 06.03.2017 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 22.02.2017 3.0
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 06.03.2016 2.7
261 Myrdammen - Setertjernstua 04.03.2016 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 09.03.2017 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 09.03.2017 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 23.02.2017 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 11.03.2017 2.7
813 Rundløypa på Hektnersletta 22.02.2017 2.0
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 22.02.2017 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua 22.02.2017 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 09.03.2017 3.3
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 06.02.2015 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 09.03.2016 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 29.11.2017 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 09.03.2016 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 26.02.2017 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 09.03.2017 1.0
Losby - Vangen
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 14.12.2017 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 14.12.2017 3.7
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 17.03.2013 1.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 09.03.2017 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 23.02.2017 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 09.03.2017 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 09.03.2017 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 09.03.2017 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 06.03.2017 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 09.03.2017 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 09.03.2017 6.8
281 Losby - Djupdalskrysset 29.11.2017 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 09.03.2017 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 06.02.2015 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 03.02.2015 5.5
1393 Morterudkoia - Kalddalen 09.03.2017 0.5
1051 Morterudveien 24.02.2017 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 09.03.2017 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 15.03.2016 3.1
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] 23.02.2017 5.0
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 03.02.2015 4.4
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 24.02.2017 3.7
247 Sandbakken P - Krokhol 28.11.2017 4.3
183 Sandbakken P. - Eriksvann - Skjelbreia 10.03.2017 6.3
287 Sandbakken P. - Sandbakken - Klokkerud - Smørhullet 10.03.2017 2.9
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 14.03.2016 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2017 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 09.03.2017 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 23.02.2017 5.9
177 Sværsvann - Myrer 07.03.2016 4.5
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 26.02.2017 7.6
645 Klokkertorvet - Finland 26.02.2017 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 26.02.2017 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 04.03.2017 3.0
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
644 Skillebekk - Finland 26.02.2017 1.6
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 11.03.2016 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 04.03.2016 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 14.01.2015 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 26.02.2017 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 18.03.2016 3.6
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 23.02.2017 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 26.02.2017 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 23.02.2017 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 26.02.2017 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 26.02.2017 4.8
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 26.02.2017 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 10.03.2017 5.0
419 Lysløypa i Kirkebygda 00.00. 0 1.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 26.02.2017 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 14.12.2017 5.5

123 løyper vist, totalt 425.1 km.