Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Bærumsmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Øverland/Haga i syd, Burudvann i vest, Jonsrudkampen/Fløyta/Sørkedalen på langs i nord og Årnes/Fossum i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Fossum og preparering starter normalt herfra i retning Abborvannsveien og Hvitsteinvann.

Lysløypa på Fossum prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Bærumsmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Fossum - Årnes - Abborvann
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 14.02.2019 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann 14.02.2019 2.0
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 14.02.2019 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 14.02.2019 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 08.02.2019 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 11.02.2019 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 08.02.2019 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 12.02.2019 0.5
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 14.02.2019 1.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 14.02.2019 2.7
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 14.02.2019 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter 11.02.2019 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 14.02.2019 2.1
1233 Hundeløype Årnes 12.02.2019 1.4
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 15.02.2019 1.8
49 Lysløypa på Fossum 12.02.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 14.02.2019 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken 15.02.2019 3.0
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann 14.02.2019 3.2
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 14.02.2019 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 14.02.2019 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 15.02.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 15.02.2019 2.6
1504 Triungsvann (over vannet) – Korsmyra – Hvitsteinvann 11.02.2019 1.7
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 14.02.2019 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 14.02.2019 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 14.02.2019 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 19.01.2019 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 14.02.2019 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 14.02.2019 1.3
1505 Triungsvann – Gråseterveien – Skrubbdal (skøyteløypa) 19.01.2019 3.2
1503 Triungsvann – Triungsvann V 11.02.2019 0.6
117 Årnes - Tangenåsen S 14.02.2019 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 11.02.2019 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 11.02.2019 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 14.02.2019 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 08.02.2019 1.6
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 15.02.2019 1.0
Rykkinn
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.9
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 14.02.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 15.02.2019 2.7
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 14.02.2019 0.8
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 15.02.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 15.02.2019 3.3
311 Nygård - Brunkollen 15.02.2019 2.0
60 Nygård - Skriverberget 15.02.2019 1.3
756 Sauejordet 13.02.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 13.02.2019 3.0
62 Skytterkollen - Nygård 15.02.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 05.02.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 15.02.2019 0.8
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 12.02.2019 2.1
Stein - Burud - Vensås
57 Blekketjern - Haslumseter 14.02.2019 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 14.02.2019 2.6
440 Burud - Vensåsseter 15.02.2019 4.1
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 14.02.2019 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 14.02.2019 1.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 14.02.2019 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 14.02.2019 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 14.02.2019 1.7
600 Kolsås skisenter - Stein gård 15.02.2019 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 08.02.2019 3.8
627 Skriverberget - Burud 15.02.2019 2.1
55 Stein - Skriverberget 15.02.2019 3.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 15.02.2019 2.8
Frognerseteren - Bogstad
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.02.2019 1.9
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
438 Fløyta - Vensåsseter 15.02.2019 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 15.02.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 15.02.2019 1.2
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 15.02.2019 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 12.02.2019 2.1
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 15.02.2019 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 15.02.2019 2.6
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf 13.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark 14.02.2019 1.4
1468 Gjønnesjordet 13.02.2019 1.3
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
1471 Brennejordet 13.02.2019 4.7

83 løyper vist, totalt 179.8 km.