Tverrelva - Fjellseterbommen

Område: Krokskogen
Lengde: 8.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra området ved Tverrelva har du to alternativer å velge mellom når du skal sykle nordover Krokskogen. Rute 224 går via Fjellsetra, mens vår rute går forbi Monsebråtan. Denne inkluderer vel en kilometer på trillesti.

Vi tar utgangspunkt i krysset ved brua der veien kommer inn fra By i Lommedalen, langs østsiden av Lomma (rute 147). Du skal ikke krysse brua, men ta til høyre. Skogsbilveien går nordøstover langs Store Lomma, og stiger noe oppover mot Myrseter (1,4 km). Her går rute 201 til høyre mot Byvann og By.

Men vi fortsetter nordover, og kommer fram til den gamle finneplassen Monsebråtan etter 2,2 km. Nå er det 1,8 km igjen til Kampevaddammen. Her venter den før omtalte trillestien, før skogsbilveien fortsetter videre nordover. 1,8 km senere er vi framme ved Fjellseterbommen. Her deler veien seg.

Like før krysset, er det ei bru på høyre side. Den krysser Store Lomma - som ikke er spesielt stor akkurat her - og er starten på en ca 1,5 kilometer lang trillesti opp til Løvlia (rute 270). Fortsetter du rett fram, kommer du videre mot Damtjern (rute 271) eller Åsa (rute 542), mens veien som går skarpt til venstre, fører tilbake til Tverrelva og Lommedalen via Fjellsetra (rute 224). Du kan også komme til Kleivstua (rute 149) og Skardtjern (rute 324) denne veien.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 35.3