Samfunnshuset Lindheim

  • 1 løyper
  • 1.9 km

Samfunnshuset Lindheim har ansvar for å preparere lysløypa ved samfunnshuset.

Kartutsnitt for området rundt Lindheim

Kartet viser et utsnitt av området der Samfunnshuset Lindheim preparerer løyper.