Kolbukameratene

  • 21 løyper
  • 96.0 km
  • GPS-sporing

Kolbukameratene preparerer løypene på vestre del av Totenåsen, fra KK-plassen i nord til Svartungen i sør.

Kartutsnitt for området rundt Hakksvea

Kartet viser et utsnitt av området der Kolbukameratene preparerer løyper.

Preppeområder og løyper


Edit