Kolbukameratene

  • 20 løyper
  • 102.3 km
  • GPS-sporing

Kolbukameratene preparerer løypene på vestre del av Totenåsen, fra KK-plassen i nord til Svartungen i sør.

Kartutsnitt for området rundt KK-plassen

Kartet viser et utsnitt av området der Kolbukameratene preparerer løyper.