Vestre Gran IL

  • 13 løyper
  • 47.5 km
  • GPS-sporing

Vestre Gran IL preparerer løyper i Granåsen og nordover mot Tingelstad.

Kartutsnitt for området rundt Kittelsrudtoppen

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Gran IL preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Vestre Gran
1289 Betel - Lunde 19.03.2019 2.5
1288 Betel - Moger 28.03.2019 3.0
1294 Buhammeren rundt 24.03.2019 5.8
1296 Børmarkenrunden 18.03.2019 4.5
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1295 Grimsrud - Granlund 24.03.2019 3.4
1290 Grymyr - Betel 19.03.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.03.2019 2.8
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 24.03.2019 3.7
1297 Lunnerrunden vest 24.03.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 24.03.2019 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 28.03.2019 1.8
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9

Edit