Vestre Gran IL

  • 13 løyper
  • 47.5 km
  • GPS-sporing

Vestre Gran IL preparerer løyper i Granåsen og nordover mot Tingelstad.

Kartutsnitt for området rundt Kittelsrudtoppen

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Gran IL preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Vestre Gran
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Delvis preparert 07.03.2020 2.8
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Delvis preparert 31.01.2020 3.7
1289 Betel - Lunde Preparert tidligere 27.12.2019 2.5
1288 Betel - Moger Preparert tidligere 27.12.2019 3.0
1294 Buhammeren rundt Preparert tidligere 31.01.2020 5.8
1296 Børmarkenrunden Preparert tidligere 25.12.2019 4.5
1295 Grimsrud - Granlund Preparert tidligere 31.01.2020 3.4
1297 Lunnerrunden vest Preparert tidligere 25.12.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst Preparert tidligere 25.12.2019 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Preparert tidligere 07.03.2020 1.8
1287 Fjordvang - Betel Ikke preparert 19.03.2019 3.1
1290 Grymyr - Betel Ikke preparert 19.03.2019 5.7
1524 Rundløype Grymyr Ikke preparert 19.03.2019 4.9

Edit