Vestre Gran IL

  • 13 løyper
  • 47.5 km
  • GPS-sporing

Vestre Gran IL preparerer løyper i Granåsen og nordover mot Tingelstad.

Kartutsnitt for området rundt Kittelsrudtoppen

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Gran IL preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Vestre Gran
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 14.12.2019 1.8
1288 Betel - Moger 09.12.2019 3.0
1294 Buhammeren rundt 08.12.2019 5.8
1296 Børmarkenrunden 08.12.2019 4.5
1295 Grimsrud - Granlund 08.12.2019 3.4
1297 Lunnerrunden vest 08.12.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 08.12.2019 3.1
1289 Betel - Lunde 19.03.2019 2.5
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1290 Grymyr - Betel 19.03.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.03.2019 2.8
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 24.03.2019 3.7
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9

Edit