Eidsvoll kommune

  • 21 løyper
  • 67.5 km
  • GPS-sporing

Eidsvoll kommune preparerer løyper på østsiden av Vorma og opp i Gullverket samt på Råholt og Dal.

Kartutsnitt for området rundt Gullverket

Kartet viser et utsnitt av området der Eidsvoll kommune preparerer løyper.